| 12/19/2018 - چهارشنبه 28 آذر 1397
Menu

چرا زمان مرگ بر انسان ها پوشیده است

چرا زمان مرگ بر انسان ها پوشیده است؟آیا اگر زمان مرگ مشخص بود برنامه ریزی دقیقی برای زندگی نمیشد؟!
 

   در خطبه ۶۴ نهج البلاغه اشاره ای به مساله پنهان بودن مرگ شده است "فاِن اَجَلَهُ مَستُور عَنه" واین یکی از رازهای مهم خلقت است؛ هیچ کس نمی داند یک ساعت دیگر زنده است یا در صف مردگان؟ امروز "مخبر" است فردا "خبر" ؛ امروز در مجلس دوستش شرکت می کند ، و فردا دوستان دیگر در مجلس یاد بود او هستند. بی شک اگر پایان عمر هرکس بر او روشن بود سرچشمه مفاسد بسیاری می شد که
 امام صادق (علیه السلام)در توحید معروف"مفضّل "به آن اشاره فرموده است. امام علیه السلام می گوید:
 "ای مفضّل !درباره مخفی بودن حیات انسان ،بیندیش!اگر انسان مقدار عمر خود را می دانست (از دوحالت خارج نبود) اگر عمرش کوتاه بود ،همان مقدار از عمر به خاطر انتظار مرگ بر او گوارا نبود؛ بلکه به کسی می ماند که دارایی اش به پایان رسیده و پیوسته احساس فقر می کند و در ترس و وحشت است.این در حالی است که فنای عمر از فنای مال مهمتر می باشد، زیرا مال جانشین دارد اما عمر جانشینی ندارد.
 و اگر عمر او طولانی بود و از آن آگاه می شد، احساس امنیت و بقاء می کرد غرق در معاصی می شد؛ به این امید که بهره کافی از لذت ها و شهوات را ببرد و هنگامی که پایان عمرش نزدیک می شد، به توبه بنشیند.
 این چیزی است که خداوند از بندگانش نمی پشندد(به همین دلیل مدت عمر را پنهان نگه داشت تا بندگانش همیشه در میان خوف و رجا باشند؛ همان حالتی که از یک سو به انسان آرامش می دهد و از سوی دیگر هشدار و سبب تکامل او می گردد)