| 12/19/2018 - چهارشنبه 28 آذر 1397
Menu

جستجوی مشاهیر

مشاهیر

image

خوشنویس و  استاد. او در تهران دیـده بـه جهـان گشود. پس از گذراندن تحصیلات دوره متوسطه در مدرسه فرانسویها،  در سال 1325 و ارد دانشکده معقول و  منقول شد و  سپس از دانشکده حقوق دانشگاه تهران مدرک کارشناسی گرفت. وی همزمـان به مطالعات خود در زمینه زبان و  ادبیات فارسی نیز ادامه داد و  پس از اتمام تحصیلات خود از طریـق انجمن فرهنگی ایران و  فرانسه به سوربن رفت و  در رشـته زبـان و  ادبیـات فرانـسه از ایـن... ادامه مطلب...

image

روزنامه نگار،  نویـسنده و  سیاسـتمدار. او در روستای گچویه فرامرزان لار در یک خانواده روحانی به دنیا آمد. پدرش عبدالواحـد روحـانی مبـارز، ادیب و  فقیه متبحری بود. عبدالرحمن تلاوت قرآن و  الفبا را نزد پدر خود فرا گرفت  و  در سـن پـنج سالگی به دلیل بحران ناشی از جنگ جهانی اول و  هجوم انگلیس به کشور به بحرین مهـاجرت نمـود و تحصیلات مقدماتی را در آن جا سپری کرد. ادامه مطلب...

طنزپرداز. او در تهـران متولـد شـد. و  در وزارت آموزش و  پرورش خدمت کرد. فعالیت مطبوعاتی او از سال 1336 با چاپ قطعه شـعر بلنـد طنزآمیـزش در نشریه توفیق آغاز شد. از سال 1340 به بعد آثار نثر او نیز به چاپ رسید و  این همکاری تـا آخـرین شـماره این نشریه در سال 1350 ادامه داشت. هم چنین از سال 1345 به بعـد سرپرسـت جلـسات هفتگـی شـورای نویسندگان و  مسئول اصلاح آثار سایر نویسندگان آن نشریه بـود. ادامه مطلب...

پزشک و  استاد دانشگاه. او از دانشجویان مدرسه عالی دندانپزشکی بود. پـس از پایان دوره آموزش،  به همکاری در آن مدرسه دعوت و  در آنجـا مـشغول بـه کـار شـد. تـا سـال 1335 مدرسه عالی دندانپزشکی از شعب و  مؤسسات و ابسته به دانشکده پزشکی  محسوب میشد،  امـا در ایـن سال به موجب یک تبصره الحاقی به قانون استخدام مدرسین دانشگاه،  مدرسه عـالی از آن دانـشکده جـدا و رسماً به نام دانشکده دندانپزشکی  به فعالیت پرد... ادامه مطلب...

image

نویسنده. او در روستای قره تپه اردبیل بـه دنیـا آمد. کودکی وی در همان منطقه گذشت. در جوانی به تهران آمد و  به فعالیتهای ادبی روی آورد . در سال 1353 همراه با دوستانش به ویژه شهید حبیب غنی‏پور در مسجد جوادالائمه شورای نویـسندگان را به راه انداخت. اعضای این شورا پس از انقلاب اسلامی به حوزه هنری پیوستند و  از ستون های این نهاد شدند.  ادامه مطلب...

صفحه 10 از 201نخست   قبلي   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  بعدي   آخرين