04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

وحید، هرمز (17 آبان 1307- 4 آذر 1378)

گرافیست . او در تهران به دنیا آمـد. پـس از طـی دوران دبیرستان برای ادامه تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبـای دانـشگاه تهـران شـد و در صنعت ...

وثوق مدرسی، علی (1304 ـ 3 آذر 1379)

 استاد دانشگاه. او در تهران متولـد شـد و در سـال 1326 مدرک کارشناسی حقوق قضایی و در سال 1339 مدرک کارشناسی ارشد علـوم اداری را از دانـشکده حقوق دانشگا...

وثوق، پروانه (اسفند 1314 ـ 29 اردیبهشت 1392)

فوق تخصص خـون و آنکولـوژی. او در شهرسـتان تفرش به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه، در رشته پزشکی دانشگاه تهران پذیرفتـه شد. وی در سال...

وامقی، ایرج (1311- 29 آبـان 1379)

زبان شناس و اسـتاد دانـشگاه. وی در شـهر صـحنه از اسـتان کرمانشاه به دنیا آمد. تحصیلات ابتـدایی را در زادگـاهش  و دوره دبیرسـتان را در کرمانـشاه و سـپس...

والی، علـی اشـرف (1299 ـ 11 دی 1389)

 نقـاش و نگـارگر. او در حـوالی کـرج بـه دنیـا آمـد و تحصیلات متوسطه را در تهران به اتمام رساند. پس از ورود به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تحت ...

والی، عبداﷲ (1327 ـ 1384)

نیکوکار، مسئول کمیتـه امـداد امـام خمینـی (ره) در بـشاگرد . وی در دروازه دولاب تهران به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات، در سال 1351 در بانک صـادرات ا...

والامقام، منصور (14 اسفند 1314 ـ 28 تیر 1380)

 بازیگر تئـاتر، رادیـو، تلویزیـون و سـینما. او در تهران متولد شد. پس از اخذ دیپلم در سال 1332 از هنرستان هنرپیشگی، با نمایش آپاندیس به گـروه تئاتر اسک...

وارسته، محمدعلی (1275-1367)

 دولتمرد . او پس از به پایان رسانیدن تحصیلات ابتدایی به مدرسه علوم سیاسی رفت و از آن مدرسه فارغ التحصیل گردید . سپس به استخدام وزارت دارایی در آمد و د...

واحدی، اکبر (1338 ـ 26 آذر 1359)

پاسدار کمیته مرکزی انقلاب اسلامی (شهید). او در قریه وزوان اصفهان به دنیا آمد و شش ساله بود که همراه با خانواده اش به تهران مهاجرت نمـود. پـس از گذرانـ...

واثقی تبریزی، حسین (13 اسفند 1314 ـ 9 بهمـن 1386)

آهنگـساز . او متولـد تبریـز بـود و درجوانی ساعت سازی می کرد. در سال 1330 به همراه خانواده به تهـران آمـد. در سـال 1332 بـه رادیو ایران رفت و به عنوان ...

باستان حق، محمدحسن (1324 ـ 26 دی 1383)

 پزشک. او در تهران متولد شـد . پـس از تحـصیل در دوره متوسطه و اخذ دیپلم به تحصیل در رشته پزشکی پرداخـت و در سـال 1352 از دانـشگاه اصـفهان فارغ التحصیل...

باستان حق، محمدحسن (1324 ـ 26 دی 1383)

 پزشک. او در تهران متولد شـد . پـس از تحـصیل در دوره متوسطه و اخذ دیپلم به تحصیل در رشته پزشکی پرداخـت و در سـال 1352 از دانـشگاه اصـفهان فارغ التحصیل...

صفحه 10 از 84نخست   قبلي   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  بعدي   آخرين