| 12/19/2018 - چهارشنبه 28 آذر 1397
Menu

جستجوی مشاهیر

مشاهیر

image

سیاستمدار و  دولتمرد. او در بروجرد متولد شـد . پـدرش شـیخ محمـد عبده بروجردی از روحانیون آن شهر و  سالها رئـیس  دادگـاه  انتظـامی  قـضات  و  مـدرس  حقـوق  در مدرسه معقول و  منقول بـود  و  در تـدوین قـانون  مـدنی  ایـران  نقـش  داشـت . وی پـس از گذرانـدن تحصیلات ابتدایی و  متوسطه و  آموختن زبان فرانسه به مدرسه حقوق و  علوم سیاسی وارد و  بـا اخـذ مدرک لیسانس در سال 1309 با رتبه 3 قضایی در دادگستری ا... ادامه مطلب...

image

دکتر داروساز. او در سال 1317 وارد رشته داروسـازی دانشکده پزشـکی  دانـشگاه تهـران گردیـد و  در سـال 1321 جـزء دومـین گـروه دانـشجویان رشـته داروسازی  با گرفتن درجه دکتری در رشته داروسازی  فارغ التحصیل شد . او اولین کارخانه داروسازی را در سال 1325 بنا نهاد و تولید کارخانه را با شکل دارویی قرص آغاز کرد. اولین دارویـی کـه تولیـد کرد و رمیسید (ضد انگل) و  بعدی سنتونین (ضد انواع کرم) بود. ادامه مطلب...

image

جراح و  دولتمرد. او در تهران و در خانواده سرشناس تبریـزی بـه دنیـا آمد. پدرش یوسف عدل،  مکرم الملک،  حاکم ولایات بود. وی در تبریز به مکتب خانه رفت و  پس از آن نزد میرزا باقرخان حکمت دوره ابتدایی را آموخت. زمانی که پدرش حاکم کرمانـشاه شـد،  بـه آنجـا رفت و  سال اول و  دوم دبیرستان را در آن شهر گذراند. سپس به توصیه  عمـویش کـه سـاکن پـاریس بود،  برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت. او در پاریس تحصیلات دب... ادامه مطلب...

image

فعال سیاسـی،  فعـال اقتـصادی و  وزیـربازرگانی. وی در خانواده ای بازاری در تهران متولد شد. او در نوجوانی به فعالیتهـای سیاسـی روی آورد. از سال 1341 و  در جریان انجمن‏های ایالتی و  ولایتی بـا نهـضت امـام خمینـی (ره) و  شـخص ایشان آشنا شد. وی در سال 1342 همراه با جمعی از همفکران،  هیئتهای مؤتلفه اسـلامی را بنیـان گذاشت ادامه مطلب...

image

معـاون وزارت فرهنـگ و  آمـوزش عـالی و  عـضو حزب جمهوری اسلامی (شهید). او در رشت دیده به جهان گشود. از کودکی در مـساجد مکبـر بـود. پس از سپری کردن دوره ابتدایی و  متوسطه و  اخذ دیپلم در همان شهر،  داوطلبانـه بـه سـپاه دانـش پیوست و  در مناطق محروم و  دور افتاده مشغول بـه خـدمت شـد و  ضـمن  بـارور  نمـودن  معلومـات  اجتماعی به ارشاد مخاطبان خود نسبت به و اقعیت های رژیم پرداخت و  در پایان دوره مفتخر ... ادامه مطلب...

صفحه 4 از 201نخست   قبلي   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين