| 07/21/2018 - شنبه 30 تير 1397
Menu

جستجوی مشاهیر

مشاهیر

image

دکتر داروساز. او در سال 1317 وارد رشته داروسـازی دانشکده پزشـکی  دانـشگاه تهـران گردیـد و  در سـال 1321 جـزء دومـین گـروه دانـشجویان رشـته داروسازی  با گرفتن درجه دکتری در رشته داروسازی  فارغ التحصیل شد . او اولین کارخانه داروسازی را در سال 1325 بنا نهاد و تولید کارخانه را با شکل دارویی قرص آغاز کرد. اولین دارویـی کـه تولیـد کرد و رمیسید (ضد انگل) و  بعدی سنتونین (ضد انواع کرم) بود. ادامه مطلب...

image

جراح و  دولتمرد. او در تهران و در خانواده سرشناس تبریـزی بـه دنیـا آمد. پدرش یوسف عدل،  مکرم الملک،  حاکم ولایات بود. وی در تبریز به مکتب خانه رفت و  پس از آن نزد میرزا باقرخان حکمت دوره ابتدایی را آموخت. زمانی که پدرش حاکم کرمانـشاه شـد،  بـه آنجـا رفت و  سال اول و  دوم دبیرستان را در آن شهر گذراند. سپس به توصیه  عمـویش کـه سـاکن پـاریس بود،  برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت. او در پاریس تحصیلات دب... ادامه مطلب...

image

فعال سیاسـی،  فعـال اقتـصادی و  وزیـربازرگانی. وی در خانواده ای بازاری در تهران متولد شد. او در نوجوانی به فعالیتهـای سیاسـی روی آورد. از سال 1341 و  در جریان انجمن‏های ایالتی و  ولایتی بـا نهـضت امـام خمینـی (ره) و  شـخص ایشان آشنا شد. وی در سال 1342 همراه با جمعی از همفکران،  هیئتهای مؤتلفه اسـلامی را بنیـان گذاشت ادامه مطلب...

image

معـاون وزارت فرهنـگ و  آمـوزش عـالی و  عـضو حزب جمهوری اسلامی (شهید). او در رشت دیده به جهان گشود. از کودکی در مـساجد مکبـر بـود. پس از سپری کردن دوره ابتدایی و  متوسطه و  اخذ دیپلم در همان شهر،  داوطلبانـه بـه سـپاه دانـش پیوست و  در مناطق محروم و  دور افتاده مشغول بـه خـدمت شـد و  ضـمن  بـارور  نمـودن  معلومـات  اجتماعی به ارشاد مخاطبان خود نسبت به و اقعیت های رژیم پرداخت و  در پایان دوره مفتخر ... ادامه مطلب...

image

استاد دانشگاه،  محقق و  صاحب نظـر اقتصادی. او در شهرستان آران کاشان به دنیا آمـد. تحـصیلات ابتـدایی را در آنجـا و  متوسـطه را درکاشان گذراند و  پس از آن در رشته اقتصاد دانشگاه تهران به تحصیل مشغول شد . در سال 1349 پـس از احراز رتبه اول کارشناسی ارشد،  در رشته اقتصاد توسعه دانشگاه تهـران،  بـه انگلـستان رفـت و  در همان رشته در دانشگاه آکسفورد ادامه تحصیل داد و  مدرک دکترای خود را با درجـه عـالی بـه... ادامه مطلب...

صفحه 4 از 201نخست   قبلي   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين