پرش به محتوای اصلی
09/19/2019 - پنجشنبه 28 شهريور 1398
 • مدیرعامل
  نام و نام خانوادگی : دکتر سعید خال ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 7-51633035
 • مدیر دفتر
  نام و نام خانوادگی : اسماعیل ابراهیمی ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 7-51633035
 • بازرسی
  نام و نام خانوادگی : عبدالله ربیعی ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 6-51633064
 • حراست
  نام و نام خانوادگی : محمود فرامرزی ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 4-51633053
 • شهرداری حرم امام (ره)
  نام و نام خانوادگی : میثم جریته ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 51633689
 • امور حقوقی و املاک
  نام و نام خانوادگی : ابوالفضل کاظمی ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 3-51633352
 • گزینش شهرداری
  نام و نام خانوادگی : میثم پاک چشم ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 51633020
 • معاونت خدمات شهری و محیط زیست
  نام و نام خانوادگی : علیرضا عبدی ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 51633505
  • مدیر امور فضای سبز
   نام و نام خانوادگی : ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 7-51633000
  • مدیر خدمات شهری و محیط زیست
   نام و نام خانوادگی : ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 7-51633000
  • مدیر دفتر فنی و رسیدگی اسناد
   نام و نام خانوادگی : ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 7-51633000
  • مدیر زیباسازی
   نام و نام خانوادگی : ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 7-51633000
 • معاونت فنی و عمرانی
  نام و نام خانوادگی : مهدی فاطمی نیک ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 51633605
  • مدیر امور عمران و ساختمان
   نام و نام خانوادگی : نوید صفایی ایمیل : safaei-na@tehran.ir تلفن : 51633609
  • مدیر امور فنی برق و تاسیسات آبرسانی و گاز
   نام و نام خانوادگی : کوروش کاوسی ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 51633333
  • مدیر دفتر فنی و رسیدگی اسناد
   نام و نام خانوادگی : ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 7-51633035
  • مدیر ترافیک
   نام و نام خانوادگی : کیوان عوض آبادیان ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 51633622
 • معاونت عروجیان
  نام و نام خانوادگی : اسماعیل ابراهیمی ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 7-51633035
  • مدیر اداره پذیرش عروجیان
   نام و نام خانوادگی : مصطفی راستگو ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 1-51633160
  • مدیر امور اجرایی عروجیان
   نام و نام خانوادگی : اکبر محمودی اصل ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 2-51633131
  • مدیر امور آرامستانها
   نام و نام خانوادگی : ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 7-51633000
  • مدیر نظارت بر پیمانکاران عروجیان
   نام و نام خانوادگی : ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 7-51633000
 • معاونت هماهنگی و برنامه ریزی
  نام و نام خانوادگی : علی حسینیان ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 51633405
  • مدیر برنامه و بودجه
   نام و نام خانوادگی : ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 7-51633000
  • مدیر هوشمندسازی و بهبود روش ها
   نام و نام خانوادگی : ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 7-51633000
  • مدیر آی تی و ارتباطات
   نام و نام خانوادگی : سعیده سعادتمند ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 10-51633409
  • مدیر ایمنی و بهداشت محیط HSE
   نام و نام خانوادگی : ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 7-51633000
   نام و نام خانوادگی : دکتر سعید خال ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 51633035-7
 • معاونت امور مالی و اقتصادی
  نام و نام خانوادگی : علی حسینیان ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 5-51633304
  • مدیر امور مالی
   نام و نام خانوادگی : مجید مبارکی ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 51633312
  • مدیر تدارکات و پشتیبانی
   نام و نام خانوادگی : روح الله محسنی ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 2-51633371
  • مدیر امور قراردادها
   نام و نام خانوادگی : غزاله مولوی ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 51633356
  • مدیر حسابداری مدیریت و درآمد های سازمان
   نام و نام خانوادگی : ندا افشاری ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 51633317
  • مدیر رسیدگی اسناد ملی
   نام و نام خانوادگی : لیلا غلامی ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 51633328
  • مدیر امور رفاهی و سلامت کارکنان
   نام و نام خانوادگی : علی قمری ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 51633190
 • معاونت امور فرهنگی و اجتماعی
  نام و نام خانوادگی : رضا پورناصرانی ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 51633045
  • مدیر امور فرهنگی و اجتماعی
   نام و نام خانوادگی : ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 7-51633000
  • مدیر روابط عمومی و خبرگزاری
   نام و نام خانوادگی : ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 7-51633000
  • مدیر امور پژوهشی
   نام و نام خانوادگی : ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 7-51633000
 • معاونت توسعه منابع انسانی
  نام و نام خانوادگی : ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 7-51633000
  • مدیر کارگزینی و جبران خدمت
   نام و نام خانوادگی : ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 7-51633000
  • مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی
   نام و نام خانوادگی : ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 7-51633000
  • مدیر امور اداری، دبیرخانه
   نام و نام خانوادگی : ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 7-51633000
  • مدیر امور تکریم ارباب رجوع
   نام و نام خانوادگی : ایمیل : info@beheshtezahra.tehran.ir تلفن : 7-51633000