پرش به محتوای اصلی
05/26/2019 - يكشنبه 5 خرداد 1398
 • مدیرعامل
 • مدیر دفتر
 • بازرسی
 • حراست
 • شهرداری حرم امام (ره)
 • امور حقوقی و املاک
 • گزینش شهرداری
 • معاونت خدمات شهری و محیط زیست
  • مدیر امور فضای سبز
  • مدیر خدمات شهری و محیط زیست
  • مدیر دفتر فنی و رسیدگی اسناد
  • مدیر زیباسازی
 • معاونت فنی و عمرانی
  • مدیر امور عمران و ساختمان
  • مدیر امور فنی برق و تاسیسات آبرسانی و گاز
  • مدیر دفتر فنی و رسیدگی اسناد
  • مدیر ترافیک
 • معاونت عروجیان
  • مدیر اداره پذیرش عروجیان
  • مدیر امور اجرایی عروجیان
  • مدیر امور آرامستانها
  • مدیر نظارت بر پیمانکاران عروجیان
 • معاونت هماهنگی و برنامه ریزی
  • مدیر برنامه و بودجه
  • مدیر هوشمندسازی و بهبود روش ها
  • مدیر آی تی و ارتباطات
  • مدیر ایمنی و بهداشت محیط HSE
 • معاونت امور مالی و اقتصادی
  • مدیر امور مالی
  • مدیر تدارکات و پشتیبانی
  • مدیر امور قراردادها
  • مدیر حسابداری مدیریت و درآمد های سازمان
  • مدیر رسیدگی اسناد ملی
  • مدیر امور رفاهی و سلامت کارکنان
 • معاونت امور فرهنگی و اجتماعی
  • مدیر امور فرهنگی و اجتماعی
  • مدیر روابط عمومی و خبرگزاری
  • مدیر امور پژوهشی
 • معاونت توسعه منابع انسانی
  • مدیر کارگزینی و جبران خدمت
  • مدیر آموزش و توسعه منابع انسانی
  • مدیر امور اداری، دبیرخانه
  • مدیر امور تکریم ارباب رجوع