پرش به محتوای اصلی
10/01/2020 - پنجشنبه 10 مهر 1399
محل خدمت نام مسئول طبقه شماره مستقیم
مدیر فناوری اطلاعات اصغر چمنی چری ساختمان اداری 1- ط همکف 51633409
مسئول پرتال مجتبی نیک مرام ساختمان اداری 1- ط همکف 51633418
مدیر مالی مجید مبارکی ساختمان اداری 1- ط همکف 51633312
مدیر حسابداری ندا افشاری ساختمان اداری 1- ط همکف 51633317
مسئول حقوق و دستمزد قاسم مالمیر ساختمان اداری 1- ط همکف 51633323
مدیر هوشمندسازی مدیر هوشمندسازی ساختمان اداری 1- ط همکف 51633410
مسئول گزینش مسئول گزینش ساختمان اداری 1- ط همکف 51633020
رئیس دبیرخانه محمدرضا راستین مرام ساختمان اداری 1- نیم طبقه 51633346
مسئول کارگزینی مسئول کارگزینی ساختمان اداری 1- نیم طبقه 51633362
سرپرست معاونت منابع انسانی اصغر گلدوست ساختمان اداری 1- نیم طبقه 51633340
رئیس دفتر معاونت هماهنگی و برنامه ریزی ایمان کربلایی زاده ساختمان اداری 1- ط اول 51633405
رئیس دفتر معاونت مالی و اقتصاد شهری حسین محمدی ساختمان اداری 1- ط اول 51633305
قائم مقام ذیحساب قائم مقام ذیحساب ساختمان اداری 1- ط اول 51633322
مدیر قراردادها غزاله مولوی ساختمان اداری 1- ط اول 51633356
مدیر رفاه علی قمری ساختمان اداری 1- ط اول 51633190
مسئول HSE و مسئول بودجه آزاده میرآرمنده هی ساختمان اداری 1- ط اول 51633406
مسئول دفتر حراست مسئول حراست ساختمان اداری 1- ط دوم 51633053
مدیر تدارکات روح الله محسنی ساختمان پشتیبانی و تدارکات- واحد تدارکات 51633371-2
رئیس موتوری علی توکلی ساختمان پشتیبانی و تدارکات- واحد موتوری 51633390
مسئول دفتر مدیرعامل محمود میرزایی- حسین عابدینی ساختمان اداری 3- ط اول 51633035-7
مسئول دفتر معاونت خدمات شهری یاسر احمدی ساختمان اداری 3- ط اول 51633505
مسئول دفتر معاونت امور فرهنگی و اجتماعی خسرو محمدی ساختمان اداری 3- ط همکف 51633045
مسئول دفتر معاونت فنی و عمرانی فرشاد رسول نژاد ساختمان اداری 3- ط همکف 51633605
بازرسی بازرسی ساختمان اداری 3- ط همکف 51633065 و 51633066 و 51633064
امور حقوقی و املاک امور حقوقی و املاک ساختمان اداری 3- ط همکف 51633353 و 51633352