پرش به محتوای اصلی
05/26/2019 - يكشنبه 5 خرداد 1398
محل خدمت نام مسئول طبقه شماره مستقیم
مدیر فناوری اطلاعات سعیده سعادتمند ساختمان اداری 1- ط همکف 51633409
مسئول پرتال مجتبی نیک مرام ساختمان اداری 1- ط همکف 51633418
مدیر مالی مجید مبارکی ساختمان اداری 1- ط همکف 51633312
مدیر حسابداری ندا افشاری ساختمان اداری 1- ط همکف 51633317
مسئول حقوق و دستمزد قاسم مالمیر ساختمان اداری 1- ط همکف 51633323
مدیر هوشمندسازی بهرام دولت آبادی ساختمان اداری 1- ط همکف 51633410
مسئول گزینش میثم پاک چشم ساختمان اداری 1- ط همکف 51633020
رئیس دبیرخانه محمدرضا راستین مرام ساختمان اداری 1- نیم طبقه 51633346
مسئول کارگزینی اعظم السادات کوهساری ساختمان اداری 1- نیم طبقه 51633362
سرپرست معاونت منابع انسانی اصغر گلدوست ساختمان اداری 1- نیم طبقه 51633340
رئیس دفتر معاونت هماهنگی و برنامه ریزی ایمان کربلایی زاده ساختمان اداری 1- ط اول 51633405
رئیس دفتر معاونت مالی و اقتصاد شهری حسین محمدی ساختمان اداری 1- ط اول 51633305
قائم مقام ذیحساب قائم مقام ذیحساب ساختمان اداری 1- ط اول 51633322
مدیر قراردادها غزاله مولوی ساختمان اداری 1- ط اول 51633356
مدیر رفاه علی قمری ساختمان اداری 1- ط اول 51633190
مسئول HSE و مسئول بودجه آزاده میرآرمنده هی ساختمان اداری 1- ط اول 51633406
مسئول دفتر حراست مسئول حراست ساختمان اداری 1- ط دوم 51633053
مدیر تدارکات روح الله محسنی ساختمان پشتیبانی و تدارکات- واحد تدارکات 51633371-2
رئیس موتوری علی توکلی ساختمان پشتیبانی و تدارکات- واحد موتوری 51633390