پرش به محتوای اصلی
07/07/2020 - سه شنبه 17 تير 1399
سوالات شرعی خود را در مورد متوفی و احکام مربوط به آن را با کارشناس مذهبی این سازمان مطرح فرمائید.
در اسرع وقت به آن پاسخ خواهیم داد.