پرش به محتوای اصلی
10/01/2020 - پنجشنبه 10 مهر 1399
سوالات شرعی خود را در مورد متوفی و احکام مربوط به آن را با کارشناس مذهبی این سازمان مطرح فرمائید.
در اسرع وقت به آن پاسخ خواهیم داد.