| 11/15/2018 - پنجشنبه 24 آبان 1397
Menu

پایگاه بسیج شهدای گمنام بهشت زهرا( سلام الله علیها) با حدود 25 سال فعالیت یکی از پایگاههای تابعه مرکز مقاومت بسیج شهرداری تهران است فرمانده این پایگاه برادر بسیجی سید جواد هاشمی است و اعضای شورای پایگاه به شرح جدول ذیل است

لیست شورای پایگاه بسیج برادران شهدای گمنام                                                                                                                                        لیست شورای پایگاه بسیج خواهران شهدای گمنام

ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان مسئولیت
1
سید جواد هاشمی
فرمانده پایگاه
2
حسین خالویی
جانشین پایگاه
3
بهروز شفیع زاده
مسئول بازرسی
4
محسن کیلازند
مسئول نیروی انسانی
5
محمد رضا راستین مرام
مسئول آموزش
6
هادی حدادی
مسئول عملیات
7
علی توکلی نژاد
مسئول تحلیل و بررسی
8
قاسم مالمیر
مسئول برنامه ریزی و مالی
9
عباس سعیدی نژاد
مسئول فرهنگی و اجتماعی
10
اصغر رجبی
مسئول امداد و  بهداشت
11
روح اله محسنی
مسئول آماد و پشتیبانی
12
مرتضی توکلی
مسئول تربیت بدنی
13
بهرام دولت آبادی
مسئول فاوا
14
امیر توکلی
مسئول علمی و پژوهشی
15
حسین قاسمی
مسئول اردویی و گردشگری
16
اعظم السادات کوهساری
مسئول بسیج خواهران
17
میثم خلیل آبادی
مسئول بسیج سازندگی
18
علی جامد
مسئول حفاظت
19
رضا فیضی
مسئول عقیدتی
20
رامین طالبی
مسئول تائید صلاحیت
21
مهدی قربانعلی
مسئول سیاسی
22
اصغر گلدوست
مسئول روابط عمومی
ردیف
نام و نام خانوادگی
عنوان مسئولیت
1
اعظم السادات کوهساری
مسئول بسیج خواهران
2
معصومه بهرامیان
فرمانده گردان کوثر
3
بیتا بندپی
مسئول بازرسی
4
حمیده بادامچی
مسئول نیروی انسانی
5
سمیه عربلو مقدم
مسئول آموزش
6
فاطمه شعبانی ازندریانی
مسئول عملیات
7
الهام آقازاده
مسئول تحلیل و بررسی
8
معصومه سیفی مورودی
مسئول برنامه ریزی و مالی
9
نادیا صادقی
مسئول فرهنگی و اجتماعی
10
آلما رضائیان
مسئول امداد و  بهداشت
11
نیره محمدی
مسئول آماد و پشتیبانی
12
مهرناز مبرهن
مسئول تربیت بدنی
13
سعیده سعادتمند
مسئول فاوا
14
سارا بلوک آذری
مسئول علمی و پژوهشی
15
نسترن یاراحمدیان
مسئول اردویی و گردشگری
16
رضوان امیری هزاوه
مسئول بسیج سازندگی
17
سیما آقازاده مسئول حفاظت
18
بدری خدایاری مسئول عقیدتی
19
فاطمه نبوی
مسئول تائید صلاحیت
20
ندا افشاری
مسئول سیاسی
21
لیلا غلامی
مسئول روابط عمومی