| 08/22/2017 - سه شنبه 31 مرداد 1396
Menu

پایگاه بسیج شهدای گمنام  بهشت زهرا( سلام الله علیها) با حدود 25 سال فعالیت یکی از پایگاههای تابعه مرکز مقاومت بسیج شهرداری  تهران است. فرمانده این پایگاه برادر بسیجی سید جواد هاشمی است و اعضای شورای پایگاه به شرح جدول ذیل است.

 

لیست اعضای شورای پایگاه بسیج شهدای گمنام سازمان بهشت زهرا(س)

                                                                                                                           
  

ردیف

سمت

نام ونام خانوادگی

1

فرمانده پایگاه

سید جواد هاشمی

2

جانشین پایگاه

حسین خالویی

3

مسئول بازرسی

حسین گودرزی کریم

4

مسئول نیروی اتسانی

محسن کیلازند

5

مسئول آموزش

محمد رضا راستین مرام

6

مسئول عملیات

هادی حدادی

7

مسئول تحلیل و بررسی

علی توکلی نژاد

8

مسئول برنامه ریزی و مالی

قاسم مالمیر

9

مسئول فرهنگی و اجتماعی

عباس سعیدی نژاد

10

مسئول امداد و بهداشت

اصغر رجبی

11

مسئول آماد و پشتیبانی

بهروز شفیع زاده

12

مسئول تربیت بدنی

مرتضی توکلی

13

مسئول فاوا

بهرام دولت آبادی

14

مسئول علمی و پژوهشی

امیر توکلی

15

مسئول اردویی و گردشگری

حسین قاسمی

16

مسئول بسیج خواهران

اعظم السادات کوهساری

17

مسئول بسیج سازندگی

میثم خلیل آبادی

18

مسئول حفاظت

علی جامد

19

مسئول عقیدتی

رضا فیضی

20

مسئول تائید صلاحیت

رامین طالبی

21

مسئول سیاسی

مصطفی نادری

22

مسئول روابط عمومی

اصغر گلدست