| 10/19/2018 - جمعه 27 مهر 1397
Menu

قطعه نام آوران

قطعه نام آوران در بخش فاز اول توسعه  قرار دارد و به دفن درگذشتگان از جامعه ورزشی و به طور کلی همه افرادی که در راه اعتلای ایران اسلامی تلاش نموده اند اختصاص دارد.
مجوز دفن درگذشتگان در قطعه نام آوران توسط سازمان تربیت بدنی، ریاست کمیته ملی المپیک و کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تهران صادر می شود.

لیست افراد دفن شده در قطعه نام آوران  از تاریخ تاسیس تا کنون به شرح ذیل است :

 

جهت دریاف لیست اسامی کلیک کنید