| 12/19/2018 - چهارشنبه 28 آذر 1397
Menu

قابل توجه بازدید کنندگان گرامی

1- در قطعات قدیمی ردیف های تکراری که با عنوان مکرر (با شماره 500) ذکر شده است معمولا در خارج از ردیف های مصوب قرار گرفته و با عنوان مکرر از آن نام برده می شود.

بطور مثال ردیف 502 = 2 مکرر

2- سامانه جستجوی متوفی براساس اولویت(Ranking) عمل می کند لذا در نتایج جستجو، تمامی مواردی که شبیه و نزدیک به متن مورد جستجوی شما باشد آورده می شود. جهت اطلاعات بیشتر، راهنمای جستجوی متوفی را مطالعه نمائید.