پرش به محتوای اصلی
08/25/2019 - يكشنبه 3 شهريور 1398جزئیات متوفی
  نام :   ليلا     نام خانوادگی :   طهمزي افشاري     نام پدر :   محمد  

  تاریخ تولد :   

  تاریخ فوت :    21/11/1365

  محل دفن :       بهشت زهرا(س ، قطعه : 105 ردیف : 125 شماره :40