04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398جزئیات متوفی
  نام :   عابد     نام خانوادگی :   خبازان     نام پدر :    

  تاریخ تولد :   

  تاریخ فوت :    13/08/1358

  محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 24 ردیف : 21 شماره :9