پرش به محتوای اصلی
08/25/2019 - يكشنبه 3 شهريور 1398جزئیات متوفی
  نام :   بيوک     نام خانوادگی :   گلشني     نام پدر :    

  تاریخ تولد :   

  تاریخ فوت :    28/09/1363

  محل دفن :       بهشت زهرا(س ، قطعه : 99 ردیف : 583 شماره :13