پرش به محتوای اصلی
12/10/2019 - سه شنبه 19 آذر 1398جزئیات متوفی
  نام :   نعمت اله     نام خانوادگی :   ماهرالنقش     نام پدر :   عباس  

  تاریخ تولد :   

  تاریخ فوت :    18/02/1374

  محل دفن :       بهشت زهرا(س ، قطعه : 38 ردیف : 23 شماره :40