04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398جزئیات متوفی
  نام :   فاطمه     نام خانوادگی :   بيدار     نام پدر :   محمدمهدي  

  تاریخ تولد :    05/02/1315

  تاریخ فوت :    12/03/1374

  محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 38 ردیف : 34 شماره :44