04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398جزئیات متوفی
  نام :   محبوبه     نام خانوادگی :   عبادي دلشاد     نام پدر :   محمد  

  تاریخ تولد :    30/06/1355

  تاریخ فوت :    15/07/1388

  محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 256 ردیف : 124 شماره :32