04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398جزئیات متوفی
  نام :   مهام     نام خانوادگی :   خداقلي     نام پدر :   امين آقا  

  تاریخ تولد :    30/06/1365

  تاریخ فوت :    01/08/1388

  محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 304 ردیف : 20 شماره :33