04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398جزئیات متوفی
  نام :   فرخنده     نام خانوادگی :   شاطري     نام پدر :   جهانشير  

  تاریخ تولد :    06/11/1310

  تاریخ فوت :    08/09/1389

  محل دفن :       ساوه ،