04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398جزئیات متوفی
  نام :   نوزاد     نام خانوادگی :   فتاحي     نام پدر :    

  تاریخ تولد :   

  تاریخ فوت :    01/10/1389

  محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 599 ردیف : 153 شماره :9