پرش به محتوای اصلی
09/19/2019 - پنجشنبه 28 شهريور 1398جزئیات متوفی
  نام :   نوزاد     نام خانوادگی :   بهزاد پور     نام پدر :    

  تاریخ تولد :   

  تاریخ فوت :   

  محل دفن :       نامشخص ،