04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398جزئیات متوفی
  نام :   اسماعيل     نام خانوادگی :   زمانپور     نام پدر :   قاسم  

  تاریخ تولد :    25/06/1330

  تاریخ فوت :    13/09/1391

  محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 302 ردیف : 118 شماره :67