پرش به محتوای اصلی
07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398جزئیات متوفی
  نام :   فاطمه     نام خانوادگی :   اجابتي امناب     نام پدر :   محمد  

  تاریخ تولد :    01/01/1330

  تاریخ فوت :    19/03/1392

  محل دفن :       بهشت زهرا(س ، قطعه : 66 ردیف : 35 شماره :15