04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398جزئیات متوفی
  نام :   سيد صادق     نام خانوادگی :   هاشمي     نام پدر :   سيدرضي  

  تاریخ تولد :    01/01/1356

  تاریخ فوت :    21/03/1392

  محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 310 ردیف : 24 شماره :9