پرش به محتوای اصلی
10/20/2019 - يكشنبه 28 مهر 1398جزئیات متوفی
  نام :   آذر     نام خانوادگی :   يغموري     نام پدر :   برات  

  تاریخ تولد :   

  تاریخ فوت :    29/08/1392

  محل دفن :       بهشت زهرا(س ، قطعه : 318 ردیف : 38 شماره :65