04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398جزئیات متوفی
  نام :   شهرام     نام خانوادگی :   زارعي     نام پدر :   فتح اله  

  تاریخ تولد :    01/01/1356

  تاریخ فوت :    07/11/1394

  محل دفن :       کرمانشاه ،