پرش به محتوای اصلی
12/10/2019 - سه شنبه 19 آذر 1398جزئیات متوفی
  نام :   حميدرضا     نام خانوادگی :   غفاري نيک     نام پدر :   مهرداد  

  تاریخ تولد :    09/04/1377

  تاریخ فوت :    20/04/1395

  محل دفن :       بهشت زهرا(س ، قطعه : 255 ردیف : 705 شماره :3