04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398جزئیات متوفی
  نام :   زينت     نام خانوادگی :   شيخ پور مهربني     نام پدر :   صفر  

  تاریخ تولد :    17/05/1327

  تاریخ فوت :    26/12/1395

  محل دفن :       سياهکل ،