04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398جزئیات متوفی
  نام :   نصيبه     نام خانوادگی :   باباييان حاجي محمود لو     نام پدر :   اسم  

  تاریخ تولد :    07/10/1321

  تاریخ فوت :    23/08/1396

  محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 300 ردیف : 103 شماره :125