پرش به محتوای اصلی
08/25/2019 - يكشنبه 3 شهريور 1398جزئیات متوفی
  نام :   فخري     نام خانوادگی :   مفتخر     نام پدر :    

  تاریخ تولد :   

  تاریخ فوت :   

  محل دفن :       نامشخص ،