04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398جزئیات متوفی
  نام :   طاووس     نام خانوادگی :   فتحعلي لو     نام پدر :   کربلاآقامحمد  

  تاریخ تولد :    01/01/1305

  تاریخ فوت :    02/11/1377

  محل دفن :       خوي