پرش به محتوای اصلی
08/25/2019 - يكشنبه 3 شهريور 1398جزئیات متوفی
  نام :   اصغر     نام خانوادگی :   نوري مهرباني     نام پدر :   نورمحمد  

  تاریخ تولد :   

  تاریخ فوت :    05/03/1366

  محل دفن :       بهشت زهرا(س ، قطعه : 109 ردیف : 58 شماره :83