04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398جزئیات متوفی
  نام :   صديقه     نام خانوادگی :   جولي     نام پدر :   محمدباقر  

  تاریخ تولد :   

  تاریخ فوت :    05/03/1366

  محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 108 ردیف : 67 شماره :16