04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398جزئیات متوفی
  نام :   اسماعيل     نام خانوادگی :   اميرسلطاني     نام پدر :    

  تاریخ تولد :   

  تاریخ فوت :    22/02/1357

  محل دفن :       بهشت زهرا (س) ، قطعه : 14 ردیف : 195 شماره :196