پرش به محتوای اصلی
08/25/2019 - يكشنبه 3 شهريور 1398جزئیات متوفی
  نام :   باجي     نام خانوادگی :   اسماعيل     نام پدر :    

  تاریخ تولد :   

  تاریخ فوت :    24/03/1359

  محل دفن :       بهشت زهرا(س ، قطعه : 39 ردیف : 106 شماره :51