پرش به محتوای اصلی
08/25/2019 - يكشنبه 3 شهريور 1398جزئیات متوفی
  نام :   ولي     نام خانوادگی :   سهيلي     نام پدر :    

  تاریخ تولد :   

  تاریخ فوت :    17/01/1353

  محل دفن :       بهشت زهرا(س ، قطعه : 504 ردیف : 44 شماره :12