پرش به محتوای اصلی
07/23/2019 - سه شنبه 1 مرداد 1398

فخیمی، مهرداد (4 مهر 1318 ـ 23 مرداد 1387)

1397/1/14 112 هنرمندان و نام آوران rating
image
فیلم بردار. او در تهران به دنیا آمد و  فـارغ التحـصیل رشته فیلمبرداری از آلمان بود. فعالیت هنری خود را با ساخت فیلمهای کوتاه هماننـد جـام ؛ حـسنلو نان و  کوچه و اربعین آغاز کرد. فخیمی از فیلمبردارانی بود که در کار خود ابداعات زیـادی داشـت و در استفاده از تکنیک های جدید از فیلم برداران نامدار سینمای ایران محسوب می شد. 
فیلم بردار. او در تهران به دنیا آمد و  فـارغ التحـصیل رشته فیلمبرداری از آلمان بود. فعالیت هنری خود را با ساخت فیلمهای کوتاه هماننـد جـام ؛ حـسنلو نان و  کوچه و اربعین آغاز کرد. فخیمی از فیلمبردارانی بود که در کار خود ابداعات زیـادی داشـت و در استفاده از تکنیک های جدید از فیلم برداران نامدار سینمای ایران محسوب می شد. 

از فعالیتهای هنری او میتـوان بـه اولـین تجربـه‏اش فـیلم غریبـه و  مـه (بیـضایی،  1353) و  دیگـر فیلمهایش: مرگ یزدگرد  (بیضایی،  1360)؛ کمال الملـک (حـاتمی،  1362)؛ تیـغ و  ابریـشم (کیمیـایی،  1364)؛ ترنج (اعلامـی،  1365)؛ مـسافران  (بیـضایی،  1370)؛ دیـوار  (هنرمنـد،  1373) و بـانوی مـن (صمدی،  1381) اشاره کرد. چه کسی امیر را کشت (کرم پـور،  1384) آخـرین کـار اوسـت و  سـریال هزاردستان نیز از کارهای مشهور او به شمار میرود. فخیمی سیمرغ بلورین بهترین فیلمبـرداری را در دهمین جشنواره فیلم فجر (1370) برای فیلم مسافران در کارنامه خود دارد. 

مهرداد فخیمی در 69 سالگی بر اثر فشار خون درگذشت. 

محل دفن: قطعه 88 / ردیف 152 / شماره 23 

منابع

http://www.fararu.com http://www.vista.ir http://www.sourehcinema.com   http://www.vazrik.malakut.org   http://www.fa.wikipedia.org

ـ بهارلو،  عباس. دانشنامه سینمای ایران. با همکاری شهناز مرادی کوچی. تهران: قطره،  1383. 

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و  مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و  شـهره دریـایی؛  بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و  مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و  کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،  1382. 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.