| 10/19/2018 - جمعه 27 مهر 1397
Menu
عاقل، غلامرضا (1334-11 بهمن 1358)

سروان خلبان هوانیروز (شهید). او در تهران به دنیـا آمـد و تحصیلات خود را در این شهر به اتمام رساند و  پس از اخذ دیپلم وارد دانشکده افسری شـد. سـپس به اصفهان رفت و  دوره خلبانی 206 را در سال 1357 به پایان رساند. وی بـا گذرانـدن دوره خلبـانی بالگرد کبری به جرگه تیزپروازان پیوست. 


سروان خلبان هوانیروز (شهید). او در تهران به دنیـا آمـد و تحصیلات خود را در این شهر به اتمام رساند و  پس از اخذ دیپلم وارد دانشکده افسری شـد. سـپس به اصفهان رفت و  دوره خلبانی 206 را در سال 1357 به پایان رساند. وی بـا گذرانـدن دوره خلبـانی بالگرد کبری به جرگه تیزپروازان پیوست. با شروع تحرکات ضد انقلاب در کردستان،  عاقل به آنجا اعزام گردید و  بعد از وارد آوردن ضـربات پی درپی به ضد انقلابیون در منطقه کامیاران در 24 سالگی به شهادت رسید.محل دفن: قطعه 24 / ردیف 24 / شماره 40 منابعـ پوربزرگ (وافی)،  علیرضا . صحیفه پرواز(زندگینامه شهدای هوانیروز). تهران: انتشارات حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی،  1369،  ص188. ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و  مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و  شـهره دریـایی؛  بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و  مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و  کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،  1382. print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.