| 12/19/2018 - چهارشنبه 28 آذر 1397
Menu
طیبی، محمدحسن (19 اردیبهشت 1310 ـ 7 تیـر 1360)

روحـانی،  نماینـده اسـفراین در مجلـس شورای اسلامی (شهید). او در روستای روئین از توابع اسفراین چشم به جهان گشود. پس از گذراندن دروس حوزوی نزد استادانی چون ادیب و مدرس به زادگاهش بازگشت و  به امور کشاورزی و  تبلیـغ و ارشاد پرداخت. در سال 1356 پس از فوت آیت اﷲ آقا سید مصطفی خمینی فعالیـت او علیـه رژیـم پهلوی افزایش یافت و منطقه را تحت تأثیر قرار داد.


روحـانی،  نماینـده اسـفراین در مجلـس شورای اسلامی (شهید). او در روستای روئین از توابع اسفراین چشم به جهان گشود. پس از گذراندن دروس حوزوی نزد استادانی چون ادیب و مدرس به زادگاهش بازگشت و  به امور کشاورزی و  تبلیـغ و ارشاد پرداخت. در سال 1356 پس از فوت آیت اﷲ آقا سید مصطفی خمینی فعالیـت او علیـه رژیـم پهلوی افزایش یافت و منطقه را تحت تأثیر قرار داد. سازمان اطلاعات و  امنیت کـشور در پـی کـشف نوار سخنرانی وی درصدد بازداشت او برآمد که با کمک مردم متواری شد و مأموران امنیتی مـوفقیتی در این رابطه حاصل نکردند. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1358 به عنوان نماینده مردم اسفراین بـه اولـین دوره مجلـس شورای اسلامی راه یافت. 

محمدحسن طیبی در 50 سالگی در فاجعه بمب گذاری دفتر مرکزی حزب جمهـوری اسـلامی توسـط سازمان مجاهدین خلق ایران به شهادت رسید. پس از تشییع در تهران و برخی از شهرستانهای استان خراسان،  در زادگاهش روئین به خاک سپرده شد. بنای یادبود وی نیـز در بهـشت زهـرا (س) نـصب گردید. 

محل دفن: آرامگاه شهدای 72 تن 

منابع

http://www.navideshahed.com  http://www.rooieen.blogfa.com    http://www.habilian.com 

ـ دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قـم)، پیـشتازان شـهادت در انقـلاب سوم. تهران: [1360]،  ص 131 ــ 132. 

 ـ روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، یادنامه شهدای مجلس شورای اسلامی به مناسـبت چهلمین روز شهدای 1360 مجلس شورای اسلامی. تهران: 1360،  ص 79 – 80 . 

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و  مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و  شـهره دریـایی؛  بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و  مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و  کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،  1382.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.