04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

خمینی ، سید احمد (24 اسفند 1324 ـ 26 اسفند 1373)

1397/12/26 484 دوازده اسطوره انقلاب اسلامی rating
image

خمینی ، سید احمد (24 اسفند 1324 ـ 26 اسفند 1373)، فرزند امام خمینی (ره) و ملقب به یادگـار امـام. او در قم متولد شد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش به پایان رسـاند و در رشـته طبیعـی دیـپلم گرفت. در دوران تحصیل، علاقه زیادی به بازی فوتبال داشت و از بازیکنان معروف شهر بود. پس از دستگیری و تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه و سپس عراق، حاج احمد آقا به پیـشنهاد امـام، و از سـال1345 به تحصیل علوم دینی پرداخت و به سلک روحانیت درآمد.

خمینی ، سید احمد (24 اسفند 1324 ـ 26 اسفند 1373)، فرزند امام خمینی (ره) و ملقب به یادگـار امـام. او در قم متولد شد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش به پایان رسـاند و در رشـته طبیعـی دیـپلم گرفت. در دوران تحصیل، علاقه زیادی به بازی فوتبال داشت و از بازیکنان معروف شهر بود. پس از دستگیری و تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه و سپس عراق، حاج احمد آقا به پیـشنهاد امـام، و از سـال1345 به تحصیل علوم دینی پرداخت و به سلک روحانیت درآمد.
استادان دروس سطح وی آقایـان: ابطحـی، صادقی، محمدفاضل و سلطانی بودند. اسفار را نیز نزد آیت اﷲ رضوانی فرا گرفـت و سـپس بـه درس خـارج وارد شد . استادان دروس خارج او در قم حضرات: آقا موسی زنجانی و حاج شیخ مرتـضی حـائری بودنـد و در نجف اشرف هم از برادرش آیت اﷲ حاج آقا مصطفی و پدرش تلمذ نمود. حاج سید احمد آقا، از سال 1345 به بعد، چند بار مخفیانه به عراق سفر کرد و در 8 تیر 1346 هنگام و رود به مرز ایران، در قصرشیرین توسط ساواک، دستگیر و به زندان قزل قلعه تهران منتقل شد و به مـدت چهـل و پـنج روز زندانی گردید. در تیر ماه 1356، وی به همراه همسر و فرزندانش رهسپار عـراق شـد.
در ایـن سـفر هـم مانند سفر قبل از آن (1352) به سوریه و لبنان رفت و با امام موسی صـدر و دکتـر چمـران دیـدار کـرد و در جریان وضعیت شیعیان لبنان و مبارزات فلسطینی ها و اوضاع منطقه و مبارزان ایرانی ساکن آن جا قـرار گرفـت و سپس به نجف اشرف به نزد پدر و برادرش رفت. وی در دوران تحصیل در قم و نجف، مخفیانه با روحانیون انقلابی و مبارزان مسلمان، در ایران، عراق و لبنـان تماس داشت . او در قم مخفیانه به تکثیر و توزیع اعلامیه ها و آثار امـام مـی‏پرداخـت و بـه همـراه جمعـی از روحانیون همفکر و انقلابی خود، اعلامیه هایی بر ضد رژیم با عناوین روحانیون مبارز داخل کشور، طـلاب مبارز، جمعی از فضلا و ... منتشر میکرد. وی مورد سوءظن و مراقبت دائم ساواک قرار داشت و لذا بارهـا دستگیر و بازجویی شد.
پس از درگذشت ناگهانی حاج آقا مصطفی در آبان 1356، از یک سـو، نزدیـک تـرین یار و محرم امام گردید و از سوی دیگر مهم ترین رابط میان امـام و روحـانیون و محافـل انقلابـی در عـراق و ایران شد و در همه رویدادهای دوران انقلاب از آن زمان تا رحلت امام، یار، مددکار و مـشاور امـین، و رابـط ایشان بود و شخصاً بر برنامه سلامتی و مراقبت های پزشکی امام نظارت می کرد. حجـت الاسلام حاج احمد آقا، پس از تأسیس، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، مـدیریت آن را تـا پایان عمر برعهده داشت. وی در تثبیت رهبری آیت اﷲ خامنه‏ای نقش عمده‏ای ایفا کـرد و تبعیـت خـویش و بیت امام را از ایشان اعلام داشت. به پیشنهاد مقام معظـم رهبـری، وی بـه نماینـدگی ایـشان در امـور حـج و زیارت منصوب شد. اما وی ضمن تشکر، اجازه خواست تا به سـبب مراقبـت از مـادرش، او را از آن سـمت معاف دارند که مورد موافقت قرار گرفت. حاج احمد آقا، به فرموده امام، مردی خوش فهم و آگاه در امور سیاسی بـود و ذوق عرفـانی داشـت.
بعـد از رحلت امام، کتابچه‏ ای با عنوان رنج‏ نامه منتشر ساخت و در آن علل و عـواملی را کـه موجـب عـزل آیت اﷲ منتظری از قائم مقامی رهبری گردید، به تفصیل شرح داد. پیامها، نامه ‏هـا و سـخنرانیهـای وی، تحـت عنـوان مجموعه آثار یادگار امام (2 جلد) توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، انتشار یافته است. حاج احمد آقا خمینی در 49 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت و در کنار آرامگاه امام خمینی (ره) بـه خـاک سپرده شد.
یادگار امام ← خمینی ، سید احمد
منابع
ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.
ـ یاد یادگار امام. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1380.
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.