04/24/2019 - چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

پزشکی قانونی اعلام کرد: کاهش تعداد کشته‌ها و مجروحان تصادفات رانندگی در مهرماه

1389/11/1 1008 بهشت زهرا rating
image

سازمان پزشکی قانونی کشور در جدیدترین آمار خود از کاهش 2/07 درصدی کشته‌های تصادفات و 3/14 درصدی مجروحان تصادفات در مهرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمارهای این سازمان در مهرماه سال جاری دو هزار و 271 نفر در تصادفات کشته شدند که از این تعداد یکهزار و 360 نفر در برون شهرها، 665 نفر در درون شهرها، 229 نفر در جاده‌های روستایی و 17 نفر در محل‌های نامعلوم بر اثر تصادفات کشته شده‌اند

 

 سازمان پزشکی قانونی کشور در جدیدترین آمار خود از کاهش 2/07 درصدی کشته‌های تصادفات و 3/14 درصدی مجروحان تصادفات در مهرماه خبر داد.

 سازمان پزشکی قانونی کشور در جدیدترین آمار خود از کاهش 2/07 درصدی کشته‌های تصادفات و 3/14 درصدی مجروحان تصادفات در مهرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمارهای این سازمان در مهرماه سال جاری دو هزار و 271 نفر در تصادفات کشته شدند که از این تعداد یکهزار و 360 نفر در برون شهرها، 665 نفر در درون شهرها، 229 نفر در جاده‌های روستایی و 17 نفر در محل‌های نامعلوم بر اثر تصادفات کشته شده‌اند.

بر اساس این گزارش یکهزار و 837 تن از کشته‌های تصادفات مهرماه امسال را مردها و 434 نفر را زن‌ها تشکیل می‌دهند.

در مهر ماه سال جاری 28 هزار و 370 نفر نیز بر اثر تصادفات در کشور مجروح شدند که از این تعداد 21 هزار و 118 نفر مرد و 7 هزار و 252 نفر زن بودند که این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 3/14 درصد کاهش نشان می‌دهد.

آمارها نشان می‌دهد بیشترین کشته‌های تصادفات در مهر ماه به ترتیب با 261 نفر در تهران، 187 نفر در فارس، 154 نفر در اصفهان و 126 نفر در کرمان بوده است. همچنین کمترین کشته‌های تصادفات در این مدت متعلق به استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با 15 نفر و ایلام با 16 نفر بوده است.

  نظرات