| 05/26/2018 - شنبه 5 خرداد 1397
Menu

خبر

برگزاری دوره آموزش اطفاء حریق برای پرسنل انتظامات سازمان بهشت زهرا(س) و حرم مطهر امام (ره)
Created by mirarmandhi on 18/12/2017 01:44:09 ب.ظ

اداره HSE سازمان با توجه به  اهمیت موضوع آموزش در جهت رعایت الزامات  بهداشت ، ایمنی و محیط زیست دوره آموزش ایمنی و اطفاء حریق را برای کلیه پرسنل خود برنامه ریزی کرده و برگزار میکند .


در این راستا با توجه به حضور پرسنل انتظامات در کلیه مناطق سازمان و حرم مطهر و اهمیت اطفاء حریق در دقایق اولیه ، دوره های تئوری و عملی اطفاء حریق را برای آشنایی و آمادگی پرسنل انتظامات در هنگام بروز حریق در سازمان بهشت زهرا (س) وحرم مطهر امام (ره) ، با هماهنگی با ایستگاه آتش نشانی حرم برگزار کرد .