| 11/13/2018 - سه شنبه 22 آبان 1397
Menu

خبر

آمار درگذشتگان تهران در نيمه اول آذر ماه 1389
Created by barjasteh on 21/01/2011 09:52:06 ق.ظ

برابر گزارش واحد آمار سازمان،  نيمه اول آذر  ماه امسال  تعداد 2109 متوفي در بهشت زهرا ( سلام الله عليها) پذيرش گرديده است


 

 برابر گزارش واحد آمار سازمان،  نيمه اول آذر  ماه امسال  تعداد 2109 متوفي در بهشت زهرا ( سلام الله عليها) پذيرش گرديده است.

برابر گزارش واحد آمار سازمان،  نيمه اول آذر  ماه امسال  تعداد 2109 متوفي در بهشت زهرا ( سلام الله عليها) پذيرش گرديده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان بهشت زهرا(سلام الله عليها) از     تعداد كل فوت شدگان شهر تهران  به تعداد 2109 در  نيمه اول آذر ماه  تعداد   1192   مورد  مذكر،    821  مورد مؤنث      و 96  مورد نوزاد  مي باشد.

    كمترين تعداد فوت شدگان از نظر سني مربوط به رده سني  5    تا  9   سال    با تعداد 12 مورد و        0.56 درصد
كل فوت شدگان    و بيشترين  تعداد فوت شدگان از نظر سني به رده سني 65 سال به بالا        با تعداد 1162 مورد  و                   55.09     درصد     تعلق دارد.

    بر پايه اين گزارش كمترين تعداد درگذشتگان از نظر منطقه مسكوني  به  منطقه 22   با تعداد  12  مورد  با ميزان 0.56       درصد       از كل فوت شدگان و بيشترين آن  با  ميزان  6.78 درصد    با تعداد 143 مورد  از كل فوت شدگان به منطقه 4   تعلق دارد.

 

print
Related Articles
آمار درگذشتگان تهران در نيمه اول دي ماه 1389
rating
  نظرات