| 06/19/2018 - سه شنبه 29 خرداد 1397
Menu

خبر

آمار درگذشتگان تهران در آذر ماه 1389
Created by barjasteh on 21/01/2011 10:00:32 ق.ظ

برابر  گزارش واحد آمار سازمان  در آذر  ماه امسال  تعداد 4216 متوفي در بهشت زهرا ( سلام الله عليها) پذيرش گرديده است.


 

 برابر  گزارش واحد آمار سازمان  در آذر  ماه امسال  تعداد 4216 متوفي در بهشت زهرا ( سلام الله عليها) پذيرش گرديده است.

برابر  گزارش واحد آمار سازمان  در آذر  ماه امسال  تعداد 4216 متوفي در بهشت زهرا ( سلام الله عليها) پذيرش گرديده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان بهشت زهرا(سلام الله عليها) از     تعداد كل فوت شدگان شهر تهران در  آذر ماه  تعداد    2376    مورد  مذكر،    1668  مورد مؤنث      و 172 مورد نوزاد  مي باشد.

    كمترين تعداد فوت شدگان از نظر سني مربوط به رده سني  5    تا  9   سال    با تعداد 23  مورد و        0.54درصد
كل فوت شدگان    و بيشترين  تعداد فوت شدگان از نظر سني به رده سني 65 سال به بالا        با تعداد 2261 مورد  و                   53.62     درصد     تعلق دارد.

    بر پايه اين گزارش كمترين تعداد درگذشتگان از نظر منطقه مسكوني  به  منطقه 21   با تعداد 20 مورد  با ميزان 0.47        درصد       از كل فوت شدگان و بيشترين آن  با  ميزان  6.38 درصد    با تعداد 269  مورد  از كل فوت شدگان به منطقه 4   تعلق دارد.

print
Related Articles
آمار درگذشتگان تهران در نيمه اول دي ماه 1389
rating
  نظرات