| 12/19/2018 - چهارشنبه 28 آذر 1397
Menu

خبر

اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و آلاینده های زیست محیطی در سازمان بهشت زهرا (س)
Created by mirarmandhi on 13/10/2018 08:52:55 ق.ظ

عوامل زیان آور در محیط کاری و آلاینده های زیست محیطی در راستای پایش و نگهداشت نظام مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمان بهشت زهرا (س) با پیگیری معاونت هماهنگی و برنامه ریزی اندازه گیری شد.


این فرایند توسط شرکت معتمد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور ارزیابی شرایط موجود در فاکتورهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و ارگونومیکی و آلاینده­ های زیست محیطی با نظارت نیروهای متخصص بهداشت، ایمنی و محیط زیست اداره HSE سازمان بهشت زهرا (س) انجام گردید.

عوامل زیان­ آور محیط کار و آلاینده­های زیست محیطی سازمان براساس الزامات موجود جهت تامین سلامت کارکنان و پیشگیری از آلودگی­های زیست محیطی اندازه ­گیری و نتایج حاصل از این اندازه­گیری­ ها در بحث شناسایی و ارزیابی ریسک­ها و جنبه­ های زیست محیطی و معاینات ادواری کارکنان این سازمان به عنوان اطلاعات پایه و کاربردی مد نظر قرار می­گیرد. ضمناً برای رفع عدم انطباق ها و نقاط قابل بهبود اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه صادر و همچنین آموزش­های لازم به کارکنان ارائه می گردد.