| 06/19/2018 - سه شنبه 29 خرداد 1397
Menu

خبر

آمار درگذشتگان تهران در دي ماه 1389
Created by barjasteh on 22/01/2011 10:39:17 ق.ظ

برابر  گزارش واحد آمار سازمان  در دي  ماه امسال  تعداد 4734 متوفي در بهشت زهرا ( سلام الله عليها) پذيرش گرديده است.


برابر  گزارش واحد آمار سازمان  در دي  ماه امسال  تعداد 4734 متوفي در بهشت زهرا ( سلام الله عليها) پذيرش گرديده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان بهشت زهرا(سلام الله عليها) از  تعداد كل فوت شدگان شهر تهران در  دي ماه  تعداد    2719    مورد  مذكر،    1794  مورد مؤنث      و 221 مورد نوزاد  مي باشد.

 كمترين تعداد فوت شدگان از نظر سني مربوط به رده سني  5    تا  9   سال    با تعداد 24  مورد و        50/0 درصد
كل فوت شدگان    و بيشترين  تعداد فوت شدگان از نظر سني به رده سني 65 سال به بالا        با تعداد 2614 مورد  و                   21/55      درصد     تعلق دارد.

 بر پايه اين گزارش كمترين تعداد درگذشتگان از نظر منطقه مسكوني  به  منطقه 22   با تعداد 27 مورد  با ميزان 57/0        درصد       از كل فوت شدگان و بيشترين آن  با  ميزان  61/6 درصد    با تعداد 313  مورد  از كل فوت شدگان به منطقه 4   تعلق دارد.

print
rating
  نظرات