| 12/19/2018 - چهارشنبه 28 آذر 1397
Menu

خبر

بازدید اداره HSE از اداره ترابری سازمان بهشت زهرا (س) صورت پذیرفت
Created by mirarmandhi on 14/11/2018 03:33:03 ب.ظ

اداره HSE سازمان ضمن برگزاری جلسه هماهنگی با مدیر اداره ترابری جهت تعامل و همکاری، اقدام به بازدید از ماشین آلات و تجهیزات آن اداره نمودند.


اداره HSE سازمان با توجه به شرایط حساس اداره ترابری از دیدگاه HSE و با هماهنگی و پیگیری مدیر اداره ترابری، اقدام به بازدید از ماشین آلات و تجهیزات آن اداره در راستای بهبود شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیستی کارکنان و تجهیزات نموده و مشکلات و موارد بهبود به آن اداره اعلام گردید.

همچنین اداره HSE تصمیم دارد کمافی السابق جهت شناسایی نقاط با پتانسیل آسیب رسانی، بازدید از تمامی ادارات و پیمانکاران سازمان بهشت زهرا(س) را بصورت دوره­ای انجام داده تا شرایط کاری بهتر در زمینه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست را برای تمامی کارکنان و ذینفعان مهیا گردد.