پرش به محتوای اصلی
07/07/2020 - سه شنبه 17 تير 1399

دوره آموزشی آشنایی با عوامل بیولوژیکی و نحوه مقابله با آن برگزار شد

1398/3/22 1132 بهشت زهرا rating
image

دوره آموزشی آشنایی با عوامل بیولوژیکی و نحوه مقابله با آن در سازمان بهشت زهرا(س) ویژه پرسنل مجتمع عروجیان برگزار شد.

دوره آموزشی آشنایی با عوامل بیولوژیکی و نحوه مقابله با آن برگزار شد


  دوره آموزشی آشنایی با عوامل بیولوژیکی و نحوه مقابله با آن در سازمان بهشت زهرا(س) ویژه پرسنل مجتمع عروجیان برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی سازمان بهشت زهرا(س)، با توجه به اینکه شرایط بیولوژیکی یکی از آسیب های شناسایی شده در معاونت عروجیان سازمان بهشت زهرا(س) است، برنامه ریزی و هماهنگی های لازم در جهت برگزاری دوره آموزشی در راستای بالابردن سطح آگاهی کارکنان این معاونت صورت گرفت.
دوره آموزشی آشنایی با عوامل بیولوژیکی با هدف بهبود نحوه برخورد با شرایط موجود در سالن های تطهیر، شرایط کاری کارکنان خاکسپاری و سایر کارکنان معاونت عروجیان با هماهنگی اداره HSE در محل سالن آموزش پژوهشکده سازمان بهشت زهرا(س) در روز 20 خرداد ماه 98 برگزار شد.