پرش به محتوای اصلی
07/07/2020 - سه شنبه 17 تير 1399

رمضان امینی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران پس از بازدید سازمان بهشت زهرا(س) : طبق نظرسنجی ها شهروندان از خدمات بهشت زهرا(س) رضایت حداکثری دارند

1398/8/6 426 بهشت زهرا rating
image

رمضان امینی، رئیس کل سازمان بازرسی شهرداری تهران از مجتمع عروجیان سازمان بهشت زهرا(س) و نحوه خدمات رسانی این سازمان به شهروندان بازدید و با حضور در جمع پرسنل شریف بهشت زهرا(س) از پرسنل منتخب سالن های تطهیر تقدیر و تشکر کرد.

رمضان امینی، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران پس از بازدید سازمان بهشت زهرا(س) :
طبق نظرسنجی ها شهروندان از خدمات بهشت زهرا(س) رضایت حداکثری دارند

 

رمضان امینی، رئیس کل سازمان بازرسی شهرداری تهران از مجتمع عروجیان سازمان بهشت زهرا(س) و نحوه خدمات رسانی این سازمان به شهروندان بازدید و با حضور در جمع پرسنل شریف بهشت زهرا(س) از پرسنل منتخب سالن های تطهیر تقدیر و تشکر کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان بهشت زهرا(س) رمضان امینی، رئیس کل سازمان بازرسی شهرداری تهران و رحمانی نژاد رئیس بازرسی حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست به همراه سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت زهرا(س) و شهردار حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) از مجتمع عروجیان ، سالن های تطهیر و روند خدمات رسانی به شهروندان در سازمان بهشت زهرا(س) بازدید و از نزدیک در جریان تحولات صورت گرفته در دوره جدید مدیریت سازمان بهشت زهرا(س) قرار گرفت.
   در ادامه رمضان امینی، رئیس کل سازمان بازرسی شهرداری تهران و رحمانی نژاد رئیس بازرسی حوزه معاونت خدمات شهری و محیط زیست با حضور در دفتر سعید خال مدیر عامل سازمان بهشت زهرا(س) و شهردار حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره) از نزدیک در جریان گزارش های مربوط به پروژه های عمرانی و زیربنایی سازمان بهشت زهرا(س) به ویژه تحولات در حوزه های هوشمند سازی، خدمات رسانی، نوسازی ناوگان آمبولانس های سازمان بهشت زهرا(س) و همچنین مرکز کنترل ترافیک، نظارت تصویری و اقدامات صورت گرفته در حوزه های کاهش هزینه ها، صرفه جویی در مصرف انرژی و مخارج سازمانی و مدیریت بهینه هزینه ها قرار گرفت.
    رمضان امینی، رئیس کل سازمان بازرسی شهرداری تهران پس از بازدید مجتمع عروجیان سازمان بهشت زهرا(س) و نحوه خدمات رسانی این سازمان به شهروندان با حضور در جمع پرسنل شریف بهشت زهرا(س) در سخنانی با اشاره به وضعیت مطلوب سازمان بهشت زهرا(س) در خدمات رسانی بی منت به شهروندان داغدار گفت: تحولات صورت گرفته در همه بخش ها به ویژه خدمات رسانی به شهروندان، حوزه های عمرانی و زیربنایی و حوزه های فرهنگی و اجتماعی در سازمان بهشت زهرا(س) کم نظیر و مورد رضایت حداکثری شهروندان قرار دارد.
  رئیس کل سازمان بازرسی شهرداری تهران پرسنل شریف و زحمتکش سازمان بهشت زهرا(س) را که گمنام و بی ادعا به شهروندان هرانی در شرایط سخت و دشوار خدمات شبانه روزی ارائه می کنند، نیروهایی مخلص، فداکار و محبوب مردم نام برد و تصریح کرد: خدمات رسانی به خلق خدا و خدمت صادقانه رضایت مردم و شهروندان را در پی دارد که قطعا طبق روایات دینی و اعتقادی ما رضایت خداوند را نیز همراه خواهد داشت.