پرش به محتوای اصلی
12/10/2019 - سه شنبه 19 آذر 1398

سامانه جستجوی متوفی

  • در قطعات قدیمی ردیف های تکراری که با عنوان مکرر (با شماره 500) ذکر شده است معمولا در خارج از ردیف های مصوب قرار گرفته و با عنوان مکرر از آن نام برده می شود. بطور مثال ردیف 502 = 2 مکرر
  • سامانه جستجوی متوفی براساس اولویت(Ranking) عمل می کند لذا در نتایج جستجو، تمامی مواردی که شبیه و نزدیک به متن مورد جستجوی شما باشد آورده می شود.
  • جهت اطلاعات بیشتر، راهنمای جستجوی متوفی را مطالعه نمائید.