| 08/22/2017 - سه شنبه 31 مرداد 1396
Menu

قابل توجه شهروندان عزیز و گرانقدر

در قطعات قدیمی ردیف های تکراری که با عنوان مکرر (با شماره 500) ذکر شده است معمولا در خارج از ردیف های مصوب قرار گرفته و با عنوان مکرر از آن نام برده می شود.

بطور مثال ردیف 502 = 2 مکرر