طهوری، عبدالغفار (؟؟؟ ـ 1374)

ناشر. او از سال 1323 کار خود را در کتاب فروشی دانـش متعلـق به نوراﷲ ایران پرست آغاز کـرد و  بـا انتـشار مجلـه دانـش و در کنـار آن چـاپ چنـد کتـاب توسـ...

طهرانی مقدم، حسن (6 آبان 1338 ـ 21 آبان 1390)

از فرماندهان سپاه پاسداران انقـلاب اسـلامی و بنیانگذار صنعت موشکی کشور (شهید). او در محله سرچشمه تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهر...

خمینی ، سید احمد (24 اسفند 1324 ـ 26 اسفند 1373)

خمینی ، سید احمد (24 اسفند 1324 ـ 26 اسفند 1373)، فرزند امام خمینی (ره) و ملقب به یادگـار امـام. او در قم متولد شد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را ...

صفحه 11 از 11نخست   قبلي   2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  بعدي   آخرين