وزل شمیرانی، علیرضا (1324ـ 5 فروردین 1380)

منتقد سینما و نویسنده. او از اسـتادان کـارگردانی»آموزشگاه آزاد سینمایی ایران « بود که تألیفات و ترجمه هایی نیـز از خـود بـر جـای گذاشـت. از آنجمله اند...

ورشوچی، محمد (1304 ـ 9 فروردین 1390)

بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیـون . او در تهـران متولـد شد. از نوجوانی به هنر، خصوصاً به هنر تئاتر علاقه مند بود و از کلاس چهارم ابتدایی با عـضویت درگرو...

ورزی، مرتضی (9 دی 1300- 13 دی 1382)

نوازنده و مـدرس موسـیقی. وی در تهـران دیـده بـه جهان گشود . پس از اتمام تحصیلات عالی و اخذ مدرک اقتصاد به استخدام دولت درآمد. او به عنوان مدیر روابط ت...

ورجاوند، پرویز (1313- 19 خرداد 1386)

سیاستمدار و استاد دانشگاه. وی در تهران بـه دنیـا آمـد. پس از دریافت دیپلم عالی نقشه برداری، وارد دانشگاه تهران شد و  مدرک لیـسانس  خـود را در رشـته با...

عباس (محمد) (5 مرداد 1333 ـ 28 آبان 1362)

 ملقب به عباس علمدار، قائم مقـام لـشکر27 محمد رسولاﷲ (ص) (شهید). او در محله پاچنار تهران دیده به جهان گشود. از دوران کودکی بـه دلیل ارادت خاصی که به س...

ودادیان، مهری (3 خرداد 1315 ـ 9 اسفند 1389)

بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون. او در تهران متولد شد و از بیست سالگی با اجرای نمایشهای زنده وارد عرصه بازیگری در سینما و تلویزیـون گردیـد. ودادیان با ...

وحیدنیا، سیف اﷲ (1305 ـ 9 دی 1388)

 نویسنده، خبرنگار و نسخه شناس. او در اصفهان به دنیا آمد و تحصیلات متوسطه را در مدرسه صارمیه اصـفهان گذرانـد. اسـتادان او در ایـن دوره محمـد صـدرهاشمی...

وحید دستجردی، هوشنگ (1304 – 14 شهریور 1360)

ریاست شهربانی جمهوری اسـلامی ایـران(شهید). وی در اصفهان دیده به جهان گشود. پس از اتمام تحصیلات دوره ابتدایی و متوسطه در سال 1328 وارد شهربانی شد. بعد ...

وحید، هرمز (17 آبان 1307- 4 آذر 1378)

گرافیست . او در تهران به دنیا آمـد. پـس از طـی دوران دبیرستان برای ادامه تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبـای دانـشگاه تهـران شـد و در صنعت ...

وثوق مدرسی، علی (1304 ـ 3 آذر 1379)

 استاد دانشگاه. او در تهران متولـد شـد و در سـال 1326 مدرک کارشناسی حقوق قضایی و در سال 1339 مدرک کارشناسی ارشد علـوم اداری را از دانـشکده حقوق دانشگا...

وثوق، پروانه (اسفند 1314 ـ 29 اردیبهشت 1392)

فوق تخصص خـون و آنکولـوژی. او در شهرسـتان تفرش به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه، در رشته پزشکی دانشگاه تهران پذیرفتـه شد. وی در سال...

وامقی، ایرج (1311- 29 آبـان 1379)

زبان شناس و اسـتاد دانـشگاه. وی در شـهر صـحنه از اسـتان کرمانشاه به دنیا آمد. تحصیلات ابتـدایی را در زادگـاهش  و دوره دبیرسـتان را در کرمانـشاه و سـپس...

والی، علـی اشـرف (1299 ـ 11 دی 1389)

 نقـاش و نگـارگر. او در حـوالی کـرج بـه دنیـا آمـد و تحصیلات متوسطه را در تهران به اتمام رساند. پس از ورود به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تحت ...

والی، عبداﷲ (1327 ـ 1384)

نیکوکار، مسئول کمیتـه امـداد امـام خمینـی (ره) در بـشاگرد . وی در دروازه دولاب تهران به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات، در سال 1351 در بانک صـادرات ا...

والامقام، منصور (14 اسفند 1314 ـ 28 تیر 1380)

 بازیگر تئـاتر، رادیـو، تلویزیـون و سـینما. او در تهران متولد شد. پس از اخذ دیپلم در سال 1332 از هنرستان هنرپیشگی، با نمایش آپاندیس به گـروه تئاتر اسک...

وارسته، محمدعلی (1275-1367)

 دولتمرد . او پس از به پایان رسانیدن تحصیلات ابتدایی به مدرسه علوم سیاسی رفت و از آن مدرسه فارغ التحصیل گردید . سپس به استخدام وزارت دارایی در آمد و د...

واحدی، اکبر (1338 ـ 26 آذر 1359)

پاسدار کمیته مرکزی انقلاب اسلامی (شهید). او در قریه وزوان اصفهان به دنیا آمد و شش ساله بود که همراه با خانواده اش به تهران مهاجرت نمـود. پـس از گذرانـ...

واثقی تبریزی، حسین (13 اسفند 1314 ـ 9 بهمـن 1386)

آهنگـساز . او متولـد تبریـز بـود و درجوانی ساعت سازی می کرد. در سال 1330 به همراه خانواده به تهـران آمـد. در سـال 1332 بـه رادیو ایران رفت و به عنوان ...

نیکخواه بهرامی، آیدین (16 بهمن 1360 ـ 7 دی 1386)

 بسکتبالیست . او در تهـران بـه دنیـا آمـد و پس از طی دوران ابتدایی و متوسـطه وارد دانـشگاه آزاد شـد و بـه تحـصیل در رشـته تربیـت بـدنی پرداخت.  بسکتبا...

باستان حق، محمدحسن (1324 ـ 26 دی 1383)

 پزشک. او در تهران متولد شـد . پـس از تحـصیل در دوره متوسطه و اخذ دیپلم به تحصیل در رشته پزشکی پرداخـت و در سـال 1352 از دانـشگاه اصـفهان فارغ التحصیل...

باستان حق، محمدحسن (1324 ـ 26 دی 1383)

 پزشک. او در تهران متولد شـد . پـس از تحـصیل در دوره متوسطه و اخذ دیپلم به تحصیل در رشته پزشکی پرداخـت و در سـال 1352 از دانـشگاه اصـفهان فارغ التحصیل...

باستانی راد، حسینعلی (1284 ـ1395 )

 مصحح کتاب. او علاقه فراوانی در جمع کـردن نـسخ خطـی داشت و حدود سال 1340 مجموعه نسخ خطی اش را که نزدیک به یک هزار جلـد بـود بـه کتابخانـه مرکزی دانشگا...

نیستانی، منوچهر (4 مرداد 1315 ـ 29 اسـفند 1360)

شـاعر . او در کرمـان متولـد شـد. تحـصیلات ابتدایی را در زادگاهش و دوره متوسطه را در مدرسه دارالفنون تهران بـه پایـان بـرد. سـپس در سـال1334 وارد دانشس...

باشی، بهزاد (1311- 6 مهر 1370)

مترجم و مؤلف. او از کودکی با موسیقی مأنوس بود و موسـیقی کلاسیک و زبان انگلیسی را نزد پدرش فراگرفت. چند ساز را خوب مـی نواخـت و بـا ظرایـف فنـی نوازندگ...

نیرنوری، عبدالحمید (1293- 1386)

نویسنده و از مدیران شرکت نفت. وی در تهـران متولـد شـد. پس از اتمام تحصیلات متوسطه برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و در سال 1317 موفق بـه اخـذ دانشنام...

باقری، حسن (25 اسفند 1334 ـ 9 بهمن 1361)

از فرماندهان جنگ تحمیلی (شهید). نام اصلی وی غلامحسین افشردی بود و در تهران متولد شد. پس از گذراندن دوران ابتدایی، در دبیرستان مـروی تـا اخذ دیپلم ادبی...

بخشی، ذبیح اﷲ (1312- 13 دی 1390)

ملقب به حاجی بخشی و حبیب بن مظاهر، علمدار لشکر 27محمد رسولاﷲ (ص). او در روستای شمس آباد اراک دیده به جهان گـشود. در سـن هفـت سـالگی پدرش به دست متفقین...

بداغی، ذبیح اﷲ ( ـ 31 اردیبهشت 1377)

هنرمند نقاش و شاعر. او فعالیت هنری را با سـرایش شعر آغاز نمود و شعر هایش اغلب در مجله فردوسی به چاپ می رسید. وی سپس به نقاشی آبرنگ روی آورد و کوشید ن...

بدیع، محسن (1287 – 1368)

صداگذار ،  فیلمبردار، و مدیر مرکز خدمات صنایع فیلم ایـران. وی دربصره به دنیا آمد، اما پدرش نصرت الوزاره، که کنسول ایران در بغداد بود، شناسنامه او را ا...

نوعی، محمد (1312 - 1356)

شاعر . او در شهر ساوه به دنیا آمد. با مهاجرت خانواده اش به آسـتارا، تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در آن شهر به پایان برد. سپس راهی تهران شـد و همکـاری‏ا...

نورین، محمدباقر (اسفند 1293 ـ اسفند 1371)

 موسیقیدان. او در تهران متولد شد. اولین آموزش هـا را از مکتبخانه آقای شیخ علی اکبر آغاز کرد. پس از اتمـام تحـصیلات ابتـدایی بـه »مدرسـه موزیـک ارتش« ر...

بدیع زاده، سید جواد (1281 ـ 10 دی 1358)

خواننده و آهنگساز. او در محله پاچنـار تهـران متولـد شد و تحصیلات ابتدایی را در مدرسه تدین و متوسطه را در مدارس آلیانس (فرانـسوی ) و دارالفنـون گذراند....

بدیعی، ربیع (1300- 27 دی 1371)

 جغرافیدان، استاد دانشگاه . وی در قریه ازانـده سـوادکوه دیـده به جهان گشود. سه سال تحصیلات ابتدایی را در شیرگاه و دو سال را در بابل سپری نمود. سـپس بـ...

نوری، نورعلی (1304ـ10 اسفند 1378)

اقتصاددان و پژوهشگر. او در روسـتای نیـستانک نـایین درخانواده ای مذهبی و اهل ادب به دنیا آمد. به همین جهت با قرآن و شعر مأنوس بـود و در اولـین روز دبست...

بـدیعی، عـسل (19 اردیبهـشت 1356- 12 فـروردین 1392)

 بـازیگر. او در تهـران متولـد شـد و تحصیلاتش را در مقطع کارشناسی علوم تغدیه از »دانشگاه آزاد « به پایان برد. در سال 1375 با ایفـای نقش در فیلم بودن یا...

نوری، محمد (1 دی 1308 - 9 مرداد 1389)

خواننده. او در تهران به دنیا آمـد و از هنرسـتان تئـاتر ، دیپلم گرفت و در کنار آن در دبیرستان دارایی تهران، ادبیات و زبان انگلیسی را آموخـت  و سـپس بـه...

برخوردار، محمدتقی (1303 ـ تیر 1390)

تاجر و پدر صنعت لوازم خانگی مدرن ایـران وی فرزنـد دوم حاج محمدحسین برخوردار بـود و در یـزد چـشم بـه جهـان گـشود. وی نـسل سـوم خـانواده برخوردارها بود ...

برزین، مسعود (4 آبان 1299- 27 مرداد1389)

 روزنامه نگار. وی در تهران به دنیـا آمـد تحـصیلات مقدماتی را ابتدا در تهران و سپس در کالج شبانه روزی اصفهان گذراند. پس از بازگشت به تهران بـه دبیرستان...

ارژنگ، اسماعیل (1299 ـ 1389)

 مجسمه ساز. او در مشهد به دنیا آمد. پدرش غلامرضـا رحـیم زاده ارژنگ از مهاجران قفقازی در دوره قاجار بـود و هنـر مجـسمه سـازی در ایـران را بنیـان گ...

ارفعی، مرضیه (1280 ــ 23 اردیبهشت 1357)

 سرتیپ و پزشک. او در استانبول ترکیه به دنیـا آمـد.تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در این شهر به پایـان  رسـاند ، سـپس  در رشـته پزشـکی بـه تحـصیل پرداخت ...

ارگانی، عبداﷲ (1302- 1389)

ویراستار و فعال سیاسی. وی بـه دلیـل دوسـتی نـزدیکش بـا ناصـرمیرفخرایی، عامل ترور نافرجام به جان محمدرضاشاه پهلوی در سال 1327 شـهرت یافـت.ارگـانی  از ...

اژه ای، علی اکبر (7 مرداد 1331 ــ 7 تیر 1360)

 روحانی (شـهید ). او در اصـفهان و در خـانوادهای روحانی دیده به جهان گشود. پدرش آیت ﷲ علی محمد اژه ای از مجتهدین اصفهان بود. پس از اتمـام تحصیلات ابتد...

اسپهبد، علیرضا (23 آذر 1330 ـ 5 اسفند 1385)

نقاش . او در تهران به دنیا آمد. از سنین کودکی بـه نقاشی علاقه مند شد و نزد جعفر رهنما به یادگیری این هنر پرداخت. در هفده سالگی وارد دبیرسـتان هنرهای ...

استاد حسن بنا، رضا (28 فروردین 1301 ـ 11 آذر 1357)

راننده شرکت واحد و اتوبوسرانی (شهید).او در تهران دیده به جهـان گـشود و در نوجـوانی وارد بـازار کـار شـد. در سـال 1326 در اداره کـل شهربانی به عنوان س...

استاد محمد، محمود ( 1329 – 3 مرداد 1392)

 نمایشنامه نـویس، کـارگردان و بـازیگر تئـاتر. او در دروازه دولاب تهران به دنیا آمد. فعالیتهای نمایشی را در نوجوانی و پس از آشنایی با محمـد آسـیم آغاز...

اسدﷲزاده، جواد (3 فروردین1329 ـ 7 تیر1360)

 مبـارز انقلابـی، معلـم و صـاحب نظـر اقتـصادی(شهید). او در مشهد به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان جا گذراند . سپس در رشـته  اقتصاد دان...

برگ نیسی، کاظم (1335 ـ 30 تیر 1389)

مترجم و نویسنده. او در خرمشهر به دنیا آمـد علاقـه وی به ادبیات عرب و نیز ادبیات کهن فارسی در کنار دل مـشغولی هـای فلـسفی و کلامـی، از او مـصحح ، پژوهش...

بروجردی، محمود (شهریور1312 ـ 7 اسـفند 1389 )

  اسـتاد دانـشگاه و دولت مـرد. او در خـانوادهای روحانی در شهرستان قم دیده به جهان گشود. وی فرزند حجت الاسلام شیخ محمدحسین بروجـردی و از نوادگان میرزا ...

اسداللهی، مهدی (1310 – 9 بهمن 1387)

 مربی ورزشی، نویسنده و افسر شهربانی. وی در محلات دیده به جهان گشود. با اینکه به تحصیل در رشته هـای پزشـکی و هنـری علاقـه منـد بـود، ولـی وارد دانشکده...

برومند، امیرمسعود (20 مهر 1307 ـ 17 اسفند 1389)

 فوتبالیست و کاپیتان تیم ملی او در تهران بـه دنیا آمد . پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسـطه، لیـسانس حقـوق  قـضایی  و دکتـرای  حقـوق  سیاسی را از ...

بزرگمهر، جلیل (1291-1386)، وکیل و نظامی

او درآسـتارا متولـد شـد. پـس از اتمـام تحـصیلات مقدماتی به خدمت ارتش درآمد و در سال  1313 به درجه ستوان دومـی نایـل شـد. وی دانـشکده افسری و نیز دوره ...

اسدی، داود (6 آذر 1348 ـ 3 فروردین 1387)

بازیگر سـینما و تلویزیـون. او در روسـتای آغـداش آذربایجان شرقی متولد شد و با بازی در مجموعه طنز سـاعت خـوش (مـدیری، 1373) وارد عرصـه بازیگری شد . ا...

بزرگ نیا، فاطمه (1317-آذر 1381)

فعال حقوق معلولان ، وی در تهران به دنیا آمد. چهار ساله بـود که دچار بیماری شد و در پی تشخیص نادرست پزشکان، بیماری او یعنـی فلـج اطفـال، وی را بـرای هم...

بزرگی، جعفر (13 اردیبهشت 1296 ـ 7 مرداد 1385)

 خواننـده و بـازیگر سـینما و تلویزیـون . او درتهران متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه در دبـستان هـدایت و دارالفنـون بـه مدت هشت سال ز...

اسدی لاری، حسن (1305 ــ 28 فروردین 1368)

 استاد دانشگاه. او در لار دیده بـه جهـان گـشود. تحصیلات  خود را تا مقطع دانش سرای مقدماتی در زادگاهش بـه پایـان رسـاند. سـپس در جهـرم بـه تدریس مشغ...

بزرگی، مهین (1314 ـ 23 خرداد 1388)

 گوینـده و دوبلـور. او در تهـران در خـانواده ای مـذهبی وآذری متولد شد. نام اصلی اش فاطمه ابوالقاسم تبریزی بود . در دوره متوسطه به دعوت علـی کـسمایی به...

اسفندیاری، احمد (2 فروردین 1301 ـ 5 فروردین 1392)

نقاش. او در خانواده ای هنرمند در تهـران متولد شد . پدرش اهل خط و خوشنویسی و مادرش از شاگردان ابوالحسن صبا بود. وی پس از اتمـام تحصیلات ابتدایی، در سا...

بشکیده، علی اصغر (9 آذر 1338-20 اردیبهشت 1361)

فرمانده گـردان عمـار از لـشکر 27 محمـدرسولاﷲ (ص). او در شبستر دیده به جهـان گـشود. در سـنین کـودکی بـا قرائـت قـرآن در مـساجد زادگاهش  آشنا شد . در سا...

اسفندیاری کجوری راد، لیلا (27 بهمن 1349 ـ 31 تیـر 1390)

کوهنـورد . او در خـانواده ای مـذهبی به دنیـا آمـد. پـس از تحـصیلات ابتـدایی و متوسـطه بـه دانـشگاه رفـت و در رشـته میکروبیولـوژی فارغ التحصیل شد . بع...

اسکندرلو، حسین (12 اردیبهشت 1341 ـ 12 اردیبهشت 1365)

معروف به شیر جبهـه هـا، فرمانـده گردان لشکر 10 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (شهید). او در تهران دیده بـه جهـان گـشود و پـس ازاتمام تحصیلات متوسطه، در ج...

اسکندری، عبدالحسین (1335 ـ 8 مرداد 1387)

 گوینده  رادیو، مجری و تهیه کننـده  تلویزیـون . او در کاشمر  به دنیا آمد و از سنین نوجوانی با ساخت فیلم زنگوله و کسب مقام در جـشنواره ، بـه رادیـو وت...

بصیر، سیدحسن (1311 ـ 27 بهمن 1380)

استاد دانـشگاه صـنعتی اصـفهان. او در زمینـه مهندسـی عمران دارای تحصیلات عالیه بود و از سال 1344 تا 1369 مراتـب اسـتادیاری، دانـشیاری و اسـتادی دانشگاه...

اسکویی، مصطفی (3 اسفند 1302 ـ 6 آبان 1384 )

کارگردان و بـازیگر تئـاتر. او در محلـه سـنگلج تهران متولد شد. در سال 1319 پس از پایان تحصیلات ابتدایی، در سومین دوره »هنرستان هنرپیشگی تهران« ثبت نام...

اسلامی، محمدصـادق (2 فـروردین 1311- 7 تیـر 1360)

معاونـت همـاهنگی و پارلمـانی وزارت بازرگانی، عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی (شهید). او در تهران دیده بـه جهـان گـشود. تحصیلات ابتدایی را د...

بصیری، مرتضی (بهمن 1342 ـ 19 دی 1384)

پاسدار، مهندس پـرواز پایگـاه قـدر (شـهید ). او در خوی دیده به جهان گشود. همزمان با تحصیل به فعالیتهای هنری پرداخت و مهارت فـوقالعـاد های در زمینه طراح...

اسلامیان، حسین (1290 ـ 21 فروردین 1360)

تذهیب کار. او در اصفهان متولد شد. پدرش حاج محمد قلمدان ساز  بود. او از کودکی نزد پدر رموز و فنون نقاشی را فرا گرفت و به سبب ذوق و علاقه فراوانش،در یا...

بقایی، مجید ( بهمن 1337- 9 بهمن 1361)

سرلشکر، فرمانـده قرارگـاه یکـم کـربلا (شـهید ). او دربهبهان دیده به جهان گشود. از دوران طفولیت هوشی سرشار داشت به نحوی کـه دوره ابتـدایی را درطول یک س...

اسلامی بیدگلی، غلامرضا (1325 ـ 9 فروردین 1392)

، عضو  هیئت علمی دانشکده مدیریت دانـشگاه تهران. او در بیدگل کاشان دیده به جهان گشود. پس از مدتی به همراه خـانواده بـه تهـران مهـاجرت کرد. بعد از اتما...

اسماعیل خانی، جمشید (1 اردیبهشت 1329 ـ 18 فروردین 1381)

 بازیگر سینما و تلویزیـو ن. او در شیراز متولد شد. پس از دوران دبیرستان، بازی در تئاتر را در سال 1349 آغاز کرد. او برای اولین بـار در فیلم زیربام های ...

بلور، حبیب اﷲ (1292 ـ 23 فروردین 1361)

مربی کشتی و بازیگر. او در تهران به دنیا آمد و فرزندرحیم و نوه میرزا حسین بلور تفرشی بود. وی در سال 1308 که دانش آموز دبیرستان بود پدرش را ازدست داد و ...

اسماعیل زاده، حسن (1301 ـ 1385)

نقاش قهوه خانه ای. وی به نام »چلیپا« مشهور بود. او بـرخلاف استادش »مدبر« که پرده نقاشی را تیره می کشید معتقد بود که: رنـگ، حکـم نـشانه دارد و بایـد آ...

بلوکیفر، عباس (1303 ـ 5 مهر 1379)

نقاش قهوه خانه ای. او در تفرش به دنیا آمد. به خـاطر امرارمعاش، در ابتدا فرصت تحصیل نیافت و از هفت سالگی وارد کار نقاشی ساختمان شد و علاوه بر آن، تزیین...

اسماعیلی، احمد (1337 ـ 13 اردیبهشت 1365)

 بسیجی(شهید). او در تهران دیده به جهـان گـشود. پس از سپری نمودن دوره ابتدایی و متوسطه، در سال 1352 به کار هنـری روی آورد و بـه نقاشـی و مجسمه سازی ...

بنفشه خواه، محمود (7 فروردین 1321 ـ 18 فروردین 1389)

 بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون . او در تهران متولد شد و تحصیلاتش را تا اخذ مدرک فوق دیپلم رشته حسابداری ادامه داد. دوره آموزش بازیگری را در هنرکده آن...

بنی احمد، ابراهیم (1296- 1378)

استاد تعلیم و تربیت. وی در تهران متولد شد. تحصیلاتش را در رشته های حقوق قضایی، روانشناسی و جامعه شناسی گذراند . سپس برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و د...

اشراق، پرتو (19 بهمن 1324 – 15 آذر 1391)

محقق و مترجم سینما و موسیقی. وی در تهـران بـه دنیا آمد . به دلیل علاقه ای که به سینما داشت در کنکور دانشکده هنرهای دراماتیک شرکت و رتبه اول را کسب کر...

اصفهانی، رضا (1314- 19 آبان 1381)

فعال مذهبی و نماینده مجلس شورای اسلامی. او در تهـران متولد شد . پس از تحصیلات ابتدایی و متوسطه چهار سال در نجف اشـرف در درس خـارج بزرگـان فقه و ا...

بنی هاشمی، سید احمد (1310 ـ 1388)

 استاد دانشکده علوم دانشگاه شیراز. او دوره کارشناسی شیمی را در دانشگاه تهران گذراند و سپس به آلمان رفت و از دانشگاه یوهانس گـوتنبرگ موفـق بـه اخذ مدرک...

بوتیمار، عبداﷲ (9 خرداد 1312ـ 28 دی 1390)

  بازیگر و دوبلور. او در بادکوبه متولد شد و در سال1315 به ایران مهاجرت کرد. در سال 1330 با اجرای تئاتر جزای روزگار در »تئاتر پارس « مشغول به کار شد . ...

اصفیا، صفیه (8 اردیبهشت 1321 ـ 2 اردیبهشت 1380)

مترجم. او در تهران متولد شد. پس از طـی دوره ابتدایی در مدرسه ژاندارک، دوره متوسطه را در دبیرستان رازی گذراند و از مدرسه عالی ترجمه فارغ ا...

اعلامی، محمدرضا (2 فروردین 1335 - 7 خرداد 1389)

کارگردان سینما. او در تهران متولد شـد و تحصیلات خود را در رشته سینما و تلویزیون از کالج رویال آرت لندن ناتمام گذارد. او از سال 1354 به نویسندگی و تهیه...

اعلم، هوشنگ (6 شهریور 1307 ـ 7 خرداد 1386)

زبان شـناس، ادیـب و مـورخ تـاریخ علـم. او در تهران متولد شد. پدرش دکتر نصرا... خان اعلم السلطنه از فارغ التحصیلان رشته طب مدرسه دارالفنـون ...

افسری کاشانی، سیدنظام الدین (11 آذر 1310 ـ 22 خرداد 1386)

طراح و نقاش قـالی . او در شـهرکاشان متولد شد و با علاقه ای که در خود یافت به نقاشی و طراحی قالی روی آورد و در این عرصـه چیره دست شد. سبک ...

بورقانی، احمد (دی 1338 ـ 13 بهمن 1386)

 روزنامه نگار و فعال سیاسی. او در محله وحیدیه تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در همان محل به پایان برد و در دبیرستان بـه تحصیل در رشت...

بهار، ماه ملک (1302- 11 اسفند 1378)

مترجم. او فرزند دوم ملک الشعرای بهار بود و در محله دروازه دولت تهران به دنیا آمد. دوره ابتدایی را دردبستان زرتشتیان و تحصیلات متوسطه را در مدرسه آمریک...

بهار، ملک مهرداد (10 مهر 1308 ـ 22 آبان 1373)

استاد دانشگاه، زبان شناس و اسطوره شناس . او فرزند ملک الشعراء بهار بود. دوره ابتدایی را در دبستان جمشیدجم و دوره متوسطه را دردبیرستان های فیروزبهرام و...

بهارلو، محمدعلی (2 فروردین 1307 ـ 22 بهمن 1385)

ویولونیست و موسیقیدان. او در تهران به دنیا آمد. از نه سالگی به نواختن ویولون پرداخت و در چهارده سالگی قطعات پـیش درآمد،چهارمضراب، تصنیف و رنگ مینواخت ...

بهبود، فرمان (1324 ـ 8 اسفند 1388)

 پیانیست. او در خانواده ای اهل موسیقی و هنر متولد شد و از فارغ التحصیلان »هنرستان عالی موسیقی« و شاگرد استادانی نظیر امانوئل ملیک اصلانیان و افلیا کمب...

بهبهانی، میر احمد (1323 ـ 1378)

  نویسنده و فیلمنامه نویس. او در اهواز متولد شد و فارغ التحصیل رشته ادبیات انگلیسی از دانشگاه تهران بود. از سال 1344 به عنوان نویـسنده نمـایش های رادی...

افشار، ایرج (16 مهر 1304ـ 18 اسفند 1389)

 کتاب شناس، نسخه شناس، مورخ و ایران شناس. او در تهران به دنیا آمد. پدرش دکتر محمود افشار از رجال فرهنگی زمان خود بود. ایرج افـشار تحـ...

بهجت محمدی، فیروز (1315 ـ 22 دی 1378)

بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون . او درتبریز متولد شد و از سال 1338 کار در تئاتر را آغاز کرد و در سـال 1348 به تلویزیون روی آورد و در سال1349 برای اولی...

بهرامی، محمود (14 خرداد 1316- 15 تیر 1387)

نویسنده و بازیگر. او در شهر تویسرکان استان همدان به دنیا آمد. وی فعالیت هنری خود را در سال 1334 خورشیدی با قصه نویـسی در نشریات مختلف آغازکرد و در سال...

بهزادی، عبداﷲ (1296 ـ مهر 1355)

پزشک متخصص ریه و شاعر. او در روستایی در شهرستان نور متولد شد . مادرش بانویی عالمه بود که مقدمات خواندن و نوشتن را به او آموخت. خانواده اش در سال 1305 ...

افشار شیرازی، احمد (؟؟؟ ـ 1363)

کتاب شناس. او به تدریس ادبیات و زبـان فارسـی و عربـی در دبیرستان و دانشگاه های تهرا ن و شیراز می پرداخت و به زبـان عربـی و متـون کهـن آن تـسلط کامـل ...

بهشتی، هوشنگ (1302 ـ 10 آبـان 1370)

  بازیگر. او در تهران متولد شد و در سال 1320 از »هنرستان هنرپیشگی « تهران فارغ التحصیل گردید و در سال 1350 از دانشکده هنرهای دراماتیک لیسانس سینما گرف...

افشار نادری، غلامرضا (1302 ـ 14 آبان 1387)

 متخصص قلب و عروق. او درمشهد دیده به جهـان گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان شهر گذراند و در سـال 1329 از دانـشکده پزشـکی دانشگاه تهران فارغ ...

بهمنش، احمد (اول مهر 1290 ـ 28 اسفند 1371)

مترجم، مورخ و استاد دانشگاه. او درتهران به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در دبیرستان دارالفنون گذراند و برای ادامه تحصیل در رشته تاریخ، جزو گ...

بهمنیار، غلامحسین (1306ـ 26 آذر 1379)

بازیگر و دوبلور. او در تهران متولد شد. با حضور درنمایش عشق پیری در سال 1322 کار در تئاتر و با بازی در فـیلم یک نگاه (کارکاش، 1330) وارد عرصه بازیگری ش...

نورزاد، اسداﷲ (1336 ـ 3 خرداد 1391)

دکترای مهندسی زلزلـه و اسـتاد دانـشگاه. او پـس از اخـذ مدرک لیسانس و فوق لیسانس مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت، دکتـرای خـود را در رشـته مهندسی زل...

نوربها، رضا (1317 ـ 23 بهمن 1389)

 نویسنده، شاعر و وکیل دادگستری. او در تهـران متو لـد شـد. پس از طی دوره ابتدایی، دوره دبیرستان را در مدارس رازی، حکیم نظامی و مـروی تهـران بـه پایـان ...

صفحه 2 از 11نخست   قبلي   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  بعدي   آخرين