خبره زاده، علی اصغر (5 آبان 1302 ـ 28 بهمن 1387)

  نویسنده و متـرجم . او در تزرجـانی از توابـع یزد متولد شد. دوره ابتدایی را در یزد گذراند و تحصیلات متوسطه را در تهران به پایان بـرد. مـدرک دیپلم را د...

خدارحمی، عباد (1328 ـ 30 بهمن 1352)

 انقلابی مسلمان و از اعضای »گروه ابوذر« (شهید). او در نهاوند به دنیا آمد و از نوجوانی به ورزش کشتی پرداخت، و مـدال طـلای قهرمـانی آموزشـگاه هـای کشور ...

کاردان، علی محمد (2 مهـر 1306 ـ 6 دی 1386)

اسـتاد دانـشگاه و صـاحب نظـر در روان شناسـی اجتماعی و علوم تربیتی. او در شهر یزد به دنیا آمد. پس از گذراندن دوره ابتدایی و  اول متوسـطه،  دررشته دبیری...

خراسانی، شرف الدین (7 اسفند 1306 ـ 17 آبان 1383)

ملقب به »شرف«، استاد دانشگاه، نویسنده و مترجم. او فرزند آیت اﷲ خراسانی بود و در همدان به دنیا آمد. دوران کودکی وی با تبعیـدهـای پـدرسپری شد . پس از کو...

خراسانی، هادی (1288 ـ 29 خرداد 1365)

نویسنده و مترجم. او در مشهد به دنیا آمد و تحصیلات مقدماتی را در همان شهر گذراند. در چهارده سالگی به بیروت رفت و در »کالج آمریکایی « مشغول به تحصیل شد ...

خردپیر، خدیجه (1313- 31 خرداد 1383)

 دندانپزشک. او دکترای دندانپزشکی را در سـال 1343 از دانشگاه تهران دریافت کـرد و پـس از آن در سـال 1346 دکتـرای تخصـصی دنـدانپزشـکی را از دانشگاه کارول...

کاتوزیان، عبـاس (1302- 21 فـروردین 1387)

نقـاش. او در تهـران بـه دنیـا آمـد و  در دبیرسـتان کمال الملک تحصیل کرد و  در این دبیرستان شاگرد استادانی چون حسین شیخ و  محمود اولیاء بـود و خود نیز ...

خردمند، نیکو (20 آبان 1311 ـ 26 آبان 1388)

دوبلور و بازیگر. او در تهران متولـد شـد و پـس از اخذ دیپلم توانست مدرک کارگردانی سینما را از »رویال تئـاتر سـلطنتی« دریافـت کنـد. وی فعالیـت هنری را ب...

کاتبی، حـسینقلی (1291 ـ 21 دی 1369)

مـتخلص بـه جوشـغون؛  فرهنـگ نـویس،  روزنامـه نگـار، نویسنده و  شاعر. او در مراغه به دنیا آمد. پـدرش محمدرضـا بهجـت الممالـک رئـیس اداره پـست و تلگراف ...

کابلی، سید یوسف (1335 ـ 23 بهمـن 1365)

مهنـدس مکانیـک،  فرمانـده تیـپ مکـانیزه ذوالفقـار(شهید). او در تهران متولد شد. پس از اتمام دوره ابتدایی وارد دبیرستان اشرف شـد و  دیـپلم ریاضـی گرفت و...

قهرمان، یزدانبخش (1295 ـ 1372)

شاعر. وی در روستای  مهولات از توابع شهرستان تربت حیدریه در خانواده‏ای اهل ادب به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و  متوسطه را در تربت حیدریه و  مشهد گذراند....

خرم، امیر همایون (1309- 28 دی 1391)

نوازنده ویولون، آهنگساز و موسـیقیدان. او در بوشـهر بـه دنیا آمد . سبب نام گذاری وی ، علاقه مادرش به دستگاه همایون بوده است. چندی بعد به همراه خـانواده...

خرمی نژاد، جمال الدین (1324 ـ 1391)

 نقاش. او در تهران متولد شد و فارغ التحصیل رشته نقاشـی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود. او در دانشگاه های تهران، الزهرا و... تدریس کرد و آثا...

قهرمان، احمد (5 تیر 1307 ـ 19 آبان 1387)

گیاه شناس و  استاد دانشگاه. او در بابل متولد شد. پـس از اتمام دوره دبیرستان،  در سال 1329 برای ادامه تحصیل به تهران آمد و  در سال 1333 لیسانس علوم طبی...

خزائلی، محمد (1293 ـ 22 خرداد 1353)

 ادیب، قرآن پژوه و محقق نابینا. او در کره رود اراک دیـده به جهان گشود. در چهار سالگی به دلیل ابتلا به بیماری آبله بینایی چشمانش را از دسـت داد و سـال ...

خسرو شاهی، جلال (1324- 1380)

مترجم و ادیب . وی در تبریز به دنیا آمد و به دلیـل آشـنایی بـا زبان ترکی استانبولی به ترجمه دو زبانه آثار ادبی پرداخت. او که سال هـا در ترکیـه  زنـدگی ...

خضوعی، غلامرضا (1334 ــ 13 آبان 1388)

تدوینگر سـینما و تلویزیـون. او در همـدان دیـده بـه جهان گشود و از »مدرسه عالی تلویزیون« فارغ التحصیل شد . در سال 1356 به خاطر ساخت انیمیشن مونالیزا جا...

قهاری کرمانی، علی (10 شهریور 1305 ـ 3 شهریور 1378)

مجسمه ساز. او در کرمان متولـد شـد و از کودکی نزد استاد علی اکبر صنعتی به فراگیری هنر مجسمه سازی پرداخت . پس از پایان تحـصیلات متوسطه در کرمان،  در سال...

خطیبی نوری، محمدجعفر (اردیبهشت 1301 ـ مرداد 1372)

 طنز نویس، ترانه سرا، شاعر و کـارگردان . او در تهران دیده به جهان گشود. مادرش فرزند میرزا رضا کرمانی (ضارب ناصرالدین شاه) بـود . وی در مدرسه سن لوئی ت...

خلج اسعدی، مرتضی (10 خرداد 1331 – 12 مهر 1375)

 مؤلف ، مترجم، و استاد دانـشگاه. وی در تهران به دنیا آمد. بعد از گذراندن دوران تحصیلات ابتدایی و متوسطه در سال 1349 دیـپلم گرفـت و همان سال در رشته اق...

قویدل، امیر (15 فروردین 1326ـ 17 آبان 1388)

کارگردان و  فیلمنامه نویس. او در مشهد متولد شـد و تحصیلاتش را تا مقطع فوق دیپلم پیش برد. فعالیت سینمایی خود را با نوشتن فیلمنامه و دسـتیاری کارگردان م...

خلیلی، احمد (1322 ـ 21 تیر 1387)

 نقاش قهوه خانه ای. او در قزوین متولد شد و در سیزده سـالگی به کارگاه نقاش قهوه خانه ای مرشد محمد نقاش رفت و در کنار حسین قـوللر آغاسـی، محمـد مـدبر، ح...

خلیلی، سروش (25 اسفند 1315 ـ 29 اسفند 1384)

بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون. او در آستارا به دنیا آمد . در آغاز جوانی همراه با خانواده به تهران آمد و تحصیلات خود را در تهـران ادامـه داد و بـه دلی...

خمسه ای، احمد (1291 ـ 7 مـرداد 1385)

 خیمـه شـب بـاز سـنتی. او در تهـران متولـد شـد و کـارحرفه ای اش را نزد لوطی حسین فرزند کاکا ممد از خیمه شببازان مـشهور آغـاز کـرد و سـال هـا بـه نمایش...

خواجوی ها، امان اﷲ (30 آذر 1307 ـ 1385)

دوبلور. وی در تهران متولد شد. فعالیت حرفه ای خـود را در زمینه دوبله از سال 1328 آغاز نمود. همزمان به فعالیـت در تئـاتر پرداخـت. در سـال 1331 بـا برنام...

قندی، محمود (7 شـهریور 1323- 7 تیـر 1360)

وزیـر پـست و  تلگـراف و  تلفـن و عـضو حـزب جمهوری اسلامی (شهید). او در تهران دیده به جهان گشود. پس از طی دوره ابتدایی و  متوسطه موفقبه اخذ دیپلم در سا...

خواجه افضلی ، علی اصغر ( 1317 – 10 شهریور 1392)

 دوبلـور . وی در تهـران متولـد شـد و کـار دوبله را از سـال 1339 آغـاز کـرد و از سـال 1346 بـه عنـوان مـدیر دوبـلاژ بـه فعالیـت پرداخـت. خواجه افضلی به...

قنبری، حمید (27 فروردین 1303ـ 7 مهر 1386)

بازیگر و  دوبلور. او در تهران متولد شـد و  پـس از تحصیل در هنرستان صنعتی و ارد هنرستان هنرپیشگی شد. وی پیش پرده خوان بـود و  در نمـایشهـای زیادی حضور ...

خواجه نوری، ابراهیم (اسفند 1279 ـ آبان 1370)

 سیاستمدار، روان شناس و نویسنده. او در تهران بـه دنیا آمد . پس از سپری نمودن تحصیلات مقدماتی به »مدرسه سن لوئی« رفت و ضمن گذرانـدن دوره تحصیلی به فراگ...

خواجه نوری، عباسقلی (4 تیر 1294ـ30 فروردین 1372)

استاد دانشگاه و محقق؛ پدر علـم آمـار. او در شهر نور متولد شد و در سال 1316 از دانشکده کشاورزی کرج فارغ التحصیل گردید. پس از طـی دوره سربازی به پـژوهش ...

قنادان، منصور (1316 ـ 1382)

جامعه شناس،  استاد دانشگاه. وی در بیرجند متولـد شـد . تحـصیلات ابتدایی و  متوسطه خود را در دبستان و  دبیرستان شوکتیه و  دانشـسرای مقـدماتی گذرانـد. او...

خوانساری دهکردی، محمد (1 مهر 1300 ـ 13 اسفند 1388)

نویسنده و استاد دانـشگاه . او در شـهر  اصفهان به دنیا آمد. پس از طی تحصیلات دوره ابتـدایی و متوسـطه، در سـال 1319 بـه اخـذ دیـپلم دانشسرای مقدماتی با ...

خیرآبادی، حمیده (30 آذر 1303 ـ 31 فروردین 1389 )

 بازیگر سینما و تلویزیون. او در رشت دیده به جهان گشود . پس از اتمام تحـصیلات متوسـطه، در سـال 1326 وارد عرصـه بـازیگری تئـاتر شـد و درنمایش های محاکمه...

قلم سیاه، ابوالقاسم (2 اسفند 1299 ـ 9 آذر 1389)

ملقب به پدر فیزیک نوین ایران،  استاد فیزیـک . او در کرمان دیده به جهان گشود. تحصیل را از مکتبخانه با فراگیـری قـرآن  و گلـستان  سـعدی آغـاز نمود. سپس ...

داد، سیف اﷲ (3 مهر 1334 ـ 6 مرداد 1388)

تهیه کننده و کارگردان. او در خرمشهر به دنیا آمـد و درسال 1351 از دانشگاه شیراز در رشته جامعه شناسی فارغ التحصیل شد . فعالیت هنری را پس از انقلاب اسلام...

دادبان، حسن (1303 ـ 17تیر 1391)

  استاد دانشگاه. او در ویجویه تبریز دیده به جهان گـشود . پـس از گذراندن دوره تحصیلات ابتدایی و متوسطه در زادگاهش، به دانـشکده ادبیـات دانـشگاه تبریـز ...

قطعه‏ای، امیر هوشنگ (1315 ـ 18 دی 1390)

دوبلور. او در تهران به دنیـا آمـد و  دارای تحـصیلات فوق دیپلم علوم انسانی بود. وی در سال 1331 به استخدام بانک ملی درآمد و  همراه با عطاءاﷲ کاملی در سا...

دادمان، رحمان (1335 ـ 27 اردیبهشت 1380)

وزیر راه و ترابری (شهید). او در اردبیل متولـد شـد. تحصیلات ابتدایی را در همان شهر و دوره متوسطه را در رشته ریاضی دبیرستان هدف  گذراند و درسال 1365 کار...

دادو، حمیدرضا (1346 ـ 12 مهر 1366)

تخریبچی گردان علی اصغر (ع) (شهید). او در تهران دیده به جهان گشود . پس از اخذ دیپلم، در رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه تهران قبول شـد . بـا شـروع جنـگت ح...

قریب، شاپور (20 آذر 1311 ـ 16 خرداد 1391)

کارگردان،  فیلمنامه نویس،  بازیگر و  نویـسنده . او در سمنان به دنیا آمد و  در پانزده سالگی فعالیت خود را در تئاتر آغاز کرد. وی به ادبیات علاقه داشـت و...

داروغه، کامران (1321 ـ 16 فروردین 1384)

 نوازنده کمانچه. نام او ابوالقاسم داروغه کاظم بـود و در تهران متولد شد و از دوازده سالگی به توصیه پدرش موسیقی را ابتدا در هنرستان ملی موسـیقی و سپس در...

داریوش، پرویز (4 اسفند 1301 ـ 15 اسفند 1379)

مترجم و نویسنده. او در مشهد به دنیـا آمـد. بـا مهاجرت به تهران، تحصیلات خود را در این شهر به پایان برد و پس از اخذ دیـپلم از مدرسـه نظـام، برای ادامه ...

داناسرشت، اکبر (1290 ـ 25 فروردین 1368)

ریاضیدان و متـرجم . او در تهـران متولـد شـد و درکودکی به همراه خانواده به زنجان رفت و در دبستان معروف اسعدیه به تحصیل و فراگیـری قـرآن و زبان عربی پرد...

دانش، محمدکاظم (6 آبان 1318 ـ 7 تیر 1360)

نویسنده و سیاستمدار. او در خانواده ای روحانی در دزفول به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی و مقدماتی را در همان شهر گذرانـد. از سـال 1330 در حـوزه علمیه آن ش...

دانش آشتیانی، غلامرضا (اول فروردین 1309 ـ 7 تیر 1360)

معلم و نماینده مجلس شورای اسلامی (شهید). او در آشتیان متولد شد. پس از پایـان سـال دوم متوسـطه بـه تحـصیل در حـوزه علمیـه قـم پرداخت و بعد از حدود هشت ...

دانش پژوه، محمدتقی (1290ـ 27 آذر 1375)

 کتاب شناس، فهرست نگار، محقق، مـصحح، متـرجم استاد دانشگاه. او در خانواد های روحانی در آمل به دنیا آمـد. پـدرش حـاج میـرزا احمـد درکـایی، ازمجتهدان نام...

دانشور، سیمین (8 اردیبهشت1300 ـ 18 اسفند1390)

نویسنده و متـرجم . او در شـیراز و از پـدر مادری اهل فرهنگ به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مدرسه انگلیسی مهرآیین بـه اتمـام رساند و در امتح...

دانشی، تاج زمان (1305 ـ 18 شهریور 1388)

استاد دانشگاه، پژوهشگر و نویسنده. او در تبریز دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و دوره دبیرستان را در زادگاهش به پایان برد و در همین شـهر بـه دانشسرا...

دانشی، غلامحسین (1322 ـ 1385)

استاد دانشگاه. او لیسانس مهندسی مکانیک را در سال 1345 از دانشگاه تهران و فوق لیسانس این رشـته را در سـال 1348 از دانـشگاه منچـستر انگلـستان و مـدرک دک...

دانشیان، راضیه (15 بهمن 1330 ـ 4 فروردین 1378)

کارشـناس اسـناد دوره قاجـار. وی همـسر و همکار محمد گلبن، فهرست نگار نسخ خطی و زمینه اصلی فعالیتش در حیطه اسناد و مکتوبات دوران قاجاریه بود . او که ابت...

دانشیان، کرامت اﷲ (10 مهر 1325 ـ 29 بهمن 1352)

انقلابی مبـارز . او در شـیراز بـه دنیـا آمـد. درکودکی، مادرش را از دست داد و ده ساله بود که همراه خانواده اش به تبریز نقل مکان کـرد. او دوران ابتدایی ...

داوران، حبیب (1305- 2 دی 1382)

استاندار گیلان، فعال سیاسی. وی در تبریز به دنیا آمد. پـس از تحصیل در رشته داروسازی، در سال  1337 به عنوان  دبیر آموزش  و پرورش در رشت مشغول بـه کـارشد...

داورفر، اسماعیل (21 فروردین 1311 ـ 14 اردیبهشت 1387)

بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون. او درتهران به دنیا آمد. دیپلم خود را از هنرستان هنرپیشگی گرفت و لیسانس را نیز از دانـشکده هنـرهـای زیبای دانشگاه تهران...

دبیـران، غلامرضـا (1296- 1365)

اسـتاندار یـزد. او پـیش از آغـاز تحـصیلات رسـمی، قـرآن و خوشنویسی را نزد پدر بزرگ خود فرا گرفت و همزمان به فراگیری ادبیات فارسی و عربی پرداخـت. وی همچ...

قرشی، امان اﷲ (1299-1388)

پژوهـشگر تـاریخ و  جغرافیـا. او در تهـران بـه دنیـا آمـد و  در رسـته توپخانه از دانشکده افسرى فارغ التحصیل شد. مدت کوتاهی پس از پایان تحصیلات،  به سبب...

درگاهی، ارسلان (1281 ـ 1352)

نوازنده. او در تهـران متولـد شـد و در مدرسـه کمـال الملـک بـه آموزش نقاشی پرداخت. در پانزده سالگی نزد استادانی چـون درویـش خـان و مرتـضی نـی داود بـه ...

درودچی، خلیل (1329ـ 16 اردیبهشت 1386)

محقق و مدرس صنایع دستی. او در شیراز متولد شدو موفق به دریافت مدرک فوق لیسانس رشته اقتصاد از دانشگاه شیراز گردید و از نخستین کسانی بودکه پایه تحقیقات و...

دری، نازنین (1357 ـ 7 مرداد 1387)

عروسک گـردان . او در شـیراز متولـد شـد. پـس از طـی دوره ابتدایی و متوسطه در عرصه تئاتر عروسکی فعالیـت کـرد. او عـضو پیوسـته انجمـن تئـاتر کـودک و نوجو...

دریاگشت، محمدرسـول ( 1315 ـ 7 شـهریور 1387)

نویـسنده و محقـق. او در لنگـرود متولـد شـد. تحصیلات متوسطه را در رشته ادبی دارالفنون به اتمام رساند. او فارغ التحصیل رشته کتابـداری، مـدیریت اسناد و م...

دریایی، احمدرضا (1320 ـ 22 فروردین 1387)

روزنامه نگار. او در رشت به دنیا آمد. به دلیل شغل پدرش، تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در بندر گز و چند شهر دیگـر گذرانـد. از هجـده سـالگی بـا همکاری در م...

دستواره، سید محمدرضا (اول بهمن 1338 ـ 13 تیـر 1365)

قـائم مقـام لـشکر 27 رسـول اﷲ (ص) (شهید). او در خانواده ای مذهبی در تهران متولد شد و تحصیلاتش را تا اخذ مدرک دیپلم بـا نمـرات عالی در مدرسه باغ آذری ا...

دفتری، ایران (1286 ـ 2 آذر 1374)

بازیگر تئاتر و سینما. او در رشت به دنیا آمـد . در نوجـوانی بـا ضیاء دفتری ازدواج کرد. وی در سال 1308 با شـرکت در نمایـشنامه رسـتاخیز میـرزاده عـشقی کـ...

دلدار گلچین، نادیا (19 اردیبهشت 1339 ـ 25 مرداد 1391)

 بازیگر سینما، تئـاتر و تلویزیـون . او در تهران به دنیا آمد. پدرش نادر دلدار گلچین از خوانندگان قدیمی بـود. او از هنرسـتان عـالی موسـیقی دارای مدرک دی...

قربانی مطلق، غلامرضا (1332 ـ 4 اردیبهشت 1359)

فرمانده سپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامی پـاوه(شهید). تک فرزند خانواده قربانی مطلق در محله امیر اتابـک تهـران دیـده بـه جهـان گـشود. پـس از پیروزی انقلا...

دودکار حقیقی، اکبر (1304 ـ اول مرداد 1384)

بازیگر. او در رشت متولد شد و در استخدام ارتش بـود و همزمان در تئاتر فعالیت میکرد. پس از بازنشستگی در سال 1350 به تئاتر دهقان تهران پیوسـت و درسینما و ...

قربانی، ابوالقاسم (1290 ـ 30 مرداد1380)

مترجم و  پژوهشگر تاریخ ریاضیات. او در تهـران متولـد شد. پس از گذراندن دوره ابتدایی،  دوره متوسطه را در مدرسه سن لویی  تهران گذرانـد و  سـپس ازدانشسرای...

دولت آبادی، پروین (23 بهمن 1303 ـ 27 فروردین 1387)

شاعر و نویسنده. او در اصـفهان متولـدشد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه ناموس اصفهان به مدیریت مادر خـود و سـپس مدرسـه نـوروز تهران پی گرفت و تحصیلات متوس...

قدیانلو، مهدی (1328-22 آذر 1373)

کادر هوانیروز (شهید). او در تهـران بـه دنیـا آمـد و  در سـال1353 به استخدام ارتش درآمد. وی در دوران جنگ تحمیلی، عازم جبهه گردید و  در اکثر عملیات‏های ...

دولتشاهی، فریدون (25 اردیبهشت 1317 ـ 24 خرداد 1391 )

نویسنده و مترجم. او در محله منیریه تهران به دنیا آمد و از نوادگان میرزا محمدعلی دولتشاه، پسر فتحعلی شاه قاجار بود. دوره مقدماتی را دردبستان منوچهری به...

دولتشاهی، یحیی (1278 ـ 27 اسفند 1371)

نقاش و شاعر. او فرزند سلطان احمد میرزا یمن الدوله بـود و در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه قاجاریه آغاز و دوره متوسـطه را در مدرسـه سـنلو...

قدکچیان، احمد (25 تیر 1299 ـ 17 آذر 1385)

بازیگر،  نویسنده. و  تهیه کننده. او در محلـه سـنگلج تهران به دنیا آمد و  پس از اتمام تحصیلات متوسطه،  خدمت نظام را در آموزشگاه خلبانی گذراند. وی فارغ ...

دولّو، محسن (1300 ـ 5 دی 1376)

کاریکاتوریست . او در تهران متولد شد. فعالیت مطبوعـاتی را ازسال 1325 آغاز نمود و حدود دو سال عهده دار سردبیری ضمیمه مجله استقلال و هفته نام های سیاسی و...

دهداری، پرویز (فروردین 1311 ـ 3 آذر 1371)

بازیکن و مربی فوتبال. او در شیراز بـه د نیـا آمـد و در آبادان بزرگ شد و در همان جا به مدرسه رفت و حین تحصیل به فوتبال نیز پرداخـت. بـازی را از باشگاه ...

دهشیری، سید ضـیاء الـدین (1302ــ 26 دی 1379)

نویـسنده، متـرجم و اسـتاد دانـشگاه. وی در خانواده ای روحانی و اهل فرهنگ در یزد متولد شد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خود به پایان رساند. پس...

دهقان، علی اکبر (1327 ـ 7 تیر 1360)

نماینده مجلس شـورای اسـلامی و عـضو حـزب جمهـوری اسلامی (شهید). او در تربت جام به دنیا آمد. پس از سپری نمودن دوره ابتـدایی و متوسـطه، در سـال1346 دیپلم...

دهقان سنگستانیان، قاسم (1336 ـ 14 شهریور 1374)

فرمانده گردان کمیل، مـشاور نظـامی و طـراح صحنه (شهید). او در همدان دیده به جهان گشود. در سال 1355 برای خدمت نظـام وظیفـه ثبـت نـام نمود و از اردیبهشت ...

دیالمه، سید عبدالحمید (اردیبهشت 1333ـ 7 تیر 1360)

نماینده دوره اول مجلس شـورای اسـلامی(شهید). او در تهران متولد شد و پس از اتمام دوره متوسطه، سه سال از مدرسان حـوزه علمیـه قـم و سخنرانی های دکتر شریعت...

دین شعاری، محسن (1338 ـ 15 مرداد 1366)

یکی از فرماندهان سپاه پاسداران (شـهید ). او از کـودکی به اهل بیت علاقه مند بود و در نوجوانی در هیأت مذهبی فعالیـت مـیکـرد . در سـال 1357 در تظـاهرات م...

دیهیم، مهین (1304 ـ 8 مهر 1380)

بازیگر. نام اصلی وی کبری رجایی آزادی بـود و در تهـران بـه دنیا آمد . تحصیلاتش را تا مقطع سوم دبیرستان گذراند. در سـال 1324 در رشـته تئـاتر در »هنرسـتا...

قائمی، ابوالقاسم (1290 ـ 13 دی 1379)

پزشک. او در تهـران بـه دنیـا آمـد و  پـس از طـی دوران ابتدایی در مدرسه شریعت، دوران متوسطه را در دبیرستان کمالیه  و  شرف به پایان رسـاند و  در سـال131...

قائم مقامی، جهانگیر (18 مهر 1297 ـ 20 تیر 1360)

نظامی،  مورخ و  مترجم. او از خاندان قـائم مقـام فراهانی بود و  در تهران به دنیا آمد. پس از طی دوران ابتدایی و  دوره اول متوسطه،  نخست به مدرسـه نظام و...

قائم مقامی، تیمور (1323 ـ 15 خرداد 1364)

فرمانده گردان پشتیبانی مهندسی ـ رزمی جنگ جهـاد سازندگی استان تهران (شهید). او در اراک به دنیا آمد. به دلیل مشکلات مالی مجبور به ترک تحـصیل شد و  به کا...

دیهیم تبریزی، محمد (1289 –1378)

 نویسنده، فعال فرهنگی، فعال سیاسی، نماینده مجلس شورای ملی. وی در تبریز به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در تبریز و متوسطه را در دبیرستان مـروی تهـران گ...

ذکاء، یحیی (1302 ـ 28 دی 1379)

 استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ هنر ایـران . او در سـال 1302 در تبریز متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در تبریز و دوره متوسطه را در تهران و قزوین طی کرد و ...

ذوالفقاری، جواد (2 آذر 1331 ـ 7 اردیبهشت 1390)

نویسنده، کارگردان، مترجم و اسـتاد دانـشگاه. او در همدان به دنیا آمد. در سال 1357 در رشته کارشناسـی تئـاتر عروسـکی از دانـشکده هنـرهـای دراماتیک فارغ ا...

ذوالقدر، حبیب اﷲ (1289 ـ 3 دی 1367)

متخلص به تابناک، شاعر، نویسنده و روزنامه نگـار . او در اصطه بانات متولد شد. پس از سپری نمودن تحصیلات ابتدایی و متوسطه به حرفـه معلمـی در شـیراز پرداخت...

راحت، حسین (18 بهمن 1337- 9 اسفند 1362)

 از فرماندهان لشکر 27 محمد رسـول اﷲ (ص)، (شهید). او در روستای فیروزآباد سفلی دیده به جهان گشود. درکودکی پـدر خـود را از دسـت داد و در دوازده سالگی ترک...

راد، احمد (1273 ـ 1364)

مترجم و مؤلف. وی ملقـب بـه »بـصیر دیـوان« بـود . او در تهـران و در خانواده ای که اصالتاً اهل آشتیان بودند به دنیا آمد. تحصیلاتش را در مدرسه علمیه ای د...

رادفر، نصیر (1333 ـ 1361)

ستوان یار خلبان هوانیروز (شهید). او در تهران بـه دنیـا آمـد و بعـد ازگذراندن تحصیلات، در سال 1354 به استخدام ارتش در آمد. وی دوره های خلبـانی را بـا م...

رادی، اکبر (10 مهر 1318 ـ 5 دی 1386)

 معلم و نمایـشنامه نـویس . او در شـهر رشـت زاده شـد و چهار سال اول ابتدایی را در همان شهر گذراند. در سال 1329 همراه خانواده به تهران مهاجرت کـرد و دو ...

رازدشت، محمد (1334 ـ 22 آبان 1389)

عکاس و مستندساز. او در تهران در خانواده ای هنرمند بـه دنیا آمد . حمزه رازدشت برادر وی از تصویربرداران تلویزیون و عکاسان بنام سال های بعـد از انقـلاب و...

راعی دهنقی، تقی (9 فروردین 1326 ـ 21 شهریور 1380)

 سرهنگ (جانباز شهید). او در سن بیست سالگی وارد ارتش شد. وی از رزمندگان لشکر 23 تکاور نیروی زمینی ارتش و فرمانده گردان تعمیـر بود. در دوران جنگ تحمیلی،...

راوندی، مرتضی (1292 ـ 23 شهریور 1378)

 فعال سیاسی، روزنامه نگـار و مـورخ. وی در خـانواده ای روحانی در تهران به دنیا آمد و پس از دوران ابتدایی و متوسطه وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و ...

رائض، احمد (2 شهریور 1298 ـ 20 مرداد 1372)

نگارگر و تذهیب کار. او در اصفهان متولـد شـد. از سن دوازده سالگی آموزش نقاشی را نزد حاج مصورالملک آغاز نمود و رموز نقاشی، تذهیب، تشعیر، مینا و مینیاتور...

رائین، اسماعیل (1298 ـ 10 دی 1358)

 روزنامه نگار، مترجم و مـورخ . او در بوشـهر بـه دنیـا آمـد. دوران کودکی و نوجوانی را در زادگاهش گذراند و در همانجا درس خواند . در سال 1323 به تهـران آ...

رجب بیگی، مهدی (2 مرداد 1336 ـ 5 مهر 1360)

 دانشجوی رشـته راه و سـاختمان و عـضو جهـاد سازندگی (شهید). او در دامغان متولد شد. پس از گذرانـدن دوره ابتـدایی و دبیرسـتان در تهـران، درسال 1354 برای ...

رجبی، پرویز (28 اردیبهشت 1318 ـ 21)

بهمن نویسنده، مترجم، مورخ و اسـتاد دانـشگاه. او در روستای امام قلی قوچان به دنیا آمد. دوره ابتدایی را در روستای آق کنـد (بـین میانـه و زنجـان ) و دیپل...

رجبی، غلامرضا (9 خرداد 1315 ـ 11 خـرداد)

پروفـسور حـشره شـناس و پژوهـشگر. او در خانواده اصالتاً بیجاری و در شهرستان رشت دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در زادگـاهش گذراند و از دبیرستان ...

رجحان، محمدصادق (1310 ـ 17 اردیبهشت)

 پزشک و استاد دانشگاه. او در شـیراز بـه دنیـا آمد. در سال 1329 پس از اخذ دیپلم به دانشکده پزشـکی دانـشگاه تهـران رفـت و بـا درجـه ممتـاز دانشنامه پزشک...

رحیمی، سیدفخرالدین (1323 ـ 7 تیر 1360)

نماینده ملاوی لرسـتان در مجلـس شـورای اسـلامی(شهید). او در خانواده ای روحانی در خرم آباد متولد شد. پدرش حجت الاسلام سید علی اکبـر رحیمی از علمای بزرگ ...

صفحه 7 از 11نخست   قبلي   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  بعدي   آخرين