رحیمی، فهیمه (خرداد1331 ـ 28خرداد 1392)

رمان نـویس . او در تهـران بـه دنیـا آمـد و نخـستین فعالیت ادبی خود را در نه سالگی شروع کرد و قطعه ای با عنوان دلم برای پروانـه مـی سـوزد را بـه نگارش ...

رحیمی، مصطفی (اول فروردین 1303 ـ 9 مرداد 1381)

 حقوقدان، نویـسنده و متـرجم. او در نـائین متولد شد . پس از طی دوره ابتدایی، دوره متوسـطه را در یـزد و اصـفهان گذرانـد و سـپس در رشـته حقوق قضایی دانشگ...

رحیمیان، خسرو (1324 ـ 18 آبان 1390)

نوازنده ویولون (ویولونیست ارکـستر ملـی ایـران). او در بابل به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و متوسطه، وارد هنرسـتان عـالی موسـیقی شـد . سپس ...

رحیمیان، غلامحسین (1282 ـ 1365)

 نماینده مجلس. او در باج گیران از توابع قوچان به دنیـا آمـد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در باج گیران و قوچان بـه پایـان رسـانید. پـس از چنـدی، در حـو...

رخساز، علی (1280 ـ 1368)

نقاش و هنرمند. او در اصفهان به دنیا آمد. پدرش غلامرضا رخساز از میناکاران سرآمد آن شهر و در قلمزنی بسیار چیره دست بود . از ایـن رو او از کـودکی دل بـه ...

رزم آرا،حسینعلی (1272 ـ اردیبهشت 1365)

نویـسنده . او در تهـران متولـد شـد. در مدرسـه هـای رشدیه، اقدسیه، و آلیانس تحصیل کرد و بعد از تمام کردن دبیرستان نظام در تهران به درجـه افـسری رسید. ا...

رزمجومین، توحید (10 دی 1330 ـ 7 تیر 1360 )

عضو هیأت مدیره گروه صنعتی ملی (شـهید ). او در تهران متولد شد . پس از سپری نمودن دوره تحصیلات ابتدایی و دوره متوسطه در مـدارس روزانـه و شبانه، در سال 1...

رسام، مسعود (3 مرداد 1336 ـ 10 آبان 1388)

کارگردان و تهیه کننده سینما و تلویزیون. او در تهران به دنیا آمد و فارغ التحصیل مدرسه عالی تلویزیون و سینما بود. از سـال 1357 رشـته کـارگردانی را دنبال...

رسام عرب زاده، سید ابوالفتح (1293ـ 20 بهمن 1375)

طراح فـرش. او در تبریـز دیـده بـه جهـان گشود. پدرش سید حسین زیدی لطیفی از شاگردان کمـال الملـک بـود و عقبـه وی از اعـراب زیـدی مهاجر بودند، به همین دل...

رسـول اُف، محـسن (12 خـرداد 1362 ـ 3 شـهریور 1387)

عکـاس. او در شـیراز متولـد شـد و فارغ التحصیل رشته مهندسی سیستم های ارتباطی اینترنتی از دانشگاه گیلفورد انگلستان بود. او با علاقه و حضوری خلاق به عکاس...

رسولی، حسین( 1338 ـ 19 آذر 1359)

دانشجو (شهید). او در تهران دیده به جهان گـشود . پـس از اتمام تحصیلات ابتدایی، در سال 1351 وارد دبیرستان شد. همزمان با شرکت در کلاس های مذهبی و اصول عق...

رسولی، علی محمد (؟ - 1367)

 سرتیپ دوم هوانیروز (شهید). او در تهران به دنیا آمـد. تحـصیلات خود را در همین شهر سپری کرد و چون دارای اندامی تنومنـد بـود، در رشـته هـای ورزشـی کـشتی...

رشادی، صفدر( 5 اردیبهشت 1340 ـ 19 دی 1384)

 فرمانده یکـان موشـکی نیـروی هـوایی سـپاه پاسداران انقلاب اسلامی (شهید). او در خانواده ای روحـانی در سـاوه متولـد شـد. دوران کـودکی او مقارن با طلبگی ...

رضا، عنایت اﷲ ( 2 فروردین 1299 ـ 18 تیر 1389)

نویسنده، محقق تاریخ و جغرافیای ایران. وی درخاندانی روحانی (منسوب به حاجی آقا رضا) که از دیر باز در گیلان صاحب نفـوذ بودنـد، در رشـت دیده به جهان گشود....

رضازاده شفق، صادق (2 فروردین 1279 ـ 18 شهریور 1350)

 نویسنده، شاعر، مترجم، روزنامه نگار و سیاستمدار . او در تبریز به دنیا آمد. تحصیلات ابتـدایی و متوسـطه خـود را در مـدارس پـرورش و مموریال (مدرسه امریکا...

رضازاده ملک، رحیم (18 مهر 1319 ـ 22 تیر 1389)

 محقق، مورخ و نویـسنده . او در شـهر مراغـه متولد شد و تحصیلات ابتـدایی و متوسـطه را در تهـران گذرانـد. مـدارک لیـسانس امـور مـالی را از دانشکده صنعت ن...

رضایی، جمال (1305 ـ 19 خرداد 1380)

مدرس، پژوهشگر و شاعر. او در بیرجنـد بـه دنیـا آمـد. دوره تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در خراسان به پایان رسـانید. وی از دانـشکده ادبیـات دانـشگاه تهران...

رضایی، عبدالعظیم (1311 ـ 11 تیر 1387)

نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه. او در شهریار کـرج به دنیا آمد. دوران ابتدایی را در همان شهر گذرانـد و مـدارک کارشناسـی رشـته حـسابداری و زبـان انگلی...

رضوانی، محمداسماعیل (1300ــ 5 فـروردین 1375)

 اسـتاد دانـشگاه و مـورخ. او در خـانواده ای روحانی در روستای خراشاد بیرجند متولد شد. نخست به مکتب رفت و پس از آن در مدرسه علمیـه شوکتیه به تحصیل پرداخ...

رضوی، تقی ( 1283 ـ تیر 1365 )

پزشک. او در همدان متولد شد. در دوران خـدمت در سـازمان خدمات اجتماعی مسئولیت رسیدگی به امور استفاده از گیاهان پزشکی سنتی را برعهده داشـت. وی دارای مجمو...

رضویه، اصغر (1310 ـ 17 مـرداد 1389)

اسـتاد دانـشگاه و رئـیس سـازمان نظـام روان شناسـی و مشاوره منطقه 4 کشور . او در کاشان متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در زادگـاهش و دوره متوسـطه را در ته...

رعدی آذرخشی، غلامعلـی (1288 ـ 17 مـرداد 1378)

 ادیـب، شـاعر، نویـسنده، روزنامه نگـار، و دولتمرد. وی در محله ششکلان تبریز به دنیا آمد. پدرش از خانواده مستوفیان آشتیان بود کـه در دوره ناصرالدین شاه ...

رفیعی دستجردی،کریم (1333 ـ 2 اردیبهشت 1357)

عـضو گـروه منـصورون و دانـشجوی رشـته اقتصاد (شهید). او در خرمشهر متولد شد. پس از کسب مدرک دیپلم در سال 1352، در رشته اقتـصاد دانشگاه تهران به تحصیل پر...

رقمی، احمد (10 آبان 1326 ـ اول اسفند 1364)

روحانی مبارز (شهید). او در تهران متولد شد. پس از گذراندن دوره ابتدایی به فراگیری علوم دینی در حوزه علمیه پرداخت و معارف و ادبیات صـرف و نحو و منطق آمو...

رمضانی، محمدرضا (1337ـ 4 مرداد 1360)

پاسدار کمیتـه انقـلاب اسـلامی (شـهید ). او در تهـران دیده به جهان گشود و از همان دوران کودکی به دلیل فقر اقتصادی و بـرای کمـک بـه تـأمین معـاش زندگی د...

رنجبران، علی اصغر (1335 ـ 13 آبان 1362)

از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (شهید). او در تهران دیده به جهان گشود. پدرش از اعضای جمعیت فداییان اسلام بود. پس از اتمام تحصیلات و پیروزی ان...

رواقی، محمد (اول آذر 1328 ــ 7 تیر 1360)

رئیس هیأت مدیره شرکت سهامی فـرش (شـهید ). وی در مشهد دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و دبیرستان را در زادگاهش به اتمام رسانید. در سال 1348 برای تحص...

روانستان، محمد (1333- 30 آبان 1374)

سرهنگ خلبان هـوانیروز (شـهید ). او در یکـی از منـاطق جنوب تهران متولد شد. پدرش کارگر کم در آمدی بود و به همین دلیل، از همان کودکی سعی کرد بـا تلاش در ...

روح الامینی، محمود (6 مهر 1307 ـ 17 اسفند 1389)

مردم شناس و استاد دانـشگاه . او در کوه بنـان کرمان به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در مکتب خانه آغاز کرد تا پنجم متوسطه را در همان جا خواند و در سال 1...

روح بخشان، عبدالمحمد (3 خـرداد 1317 ـ 22 اسـفند 1390)

پژوهـشگر، روزنامـه نگـار، متـرجم، ویراستار. او در بروجرد متولد شد. پس از طی دوره ابتـدایی و متوسـطه، در رشـته حقـوق و ادبیـات تطبیقی از فرانسه فارغ ال...

روح بخش عینی، جعفر (1317 ـ 7 اردیبهشت 1375)

 نقـاش . او در تهـران بـه دنیـا آمـد و از سـنین نوجوانی علاقه اش را به هنر نشان داد و وارد هنرستان هنرهای زیبا شد. سپس بـه دانـشکده هنرهـای زیبا راه ی...

ره آورد، حسن (1294 ـ اردیبهشت 1391)

پژوهشگر، مترجم، نویـسنده و نخـستین دسـتیار رسـمی علامه دهخدا در تـدوین لغتنامـه دهخـدا. او در تهـران متولـد شـد. تحـصیلات ابتـدایی خـود را در زادگاهش ...

رهنما، زین العابدین( 15 آذر 1272 ـ 12 تیر 1368)

نویسنده، مترجم، و روزنامـه نگـار . او درکـربلا متولد شد . همان جا به تحصیل علوم دینی پرداخت. در بیـست و چهـار سـالگی بـه ایـران آمـد و بـه فعالیت های ...

رهنما، مصطفی (اول فروردین 1304 ـ 29 آبان 1388)

روحانی و فعال سیاسـی . وی در کرمانـشاه و در خانواده ای روحانی و مبارز دیده به جهان گشود و برادران واحـدی در جمعیـت فـدائیان اسـلام دایی های او بودند. ...

رهنمون، محمدعلی( 17 مرداد 1334 ـ 6 اسفند 1362)

پزشک (شهید). او در یـزد متولـد شـد و از پنج سالگی به فراگیری قرآن پرداخت . تحصیلات خود را تـا دیـپلم در زادگـاهش گذرانـد و در پـی قبولی در کنکور پزشکی...

ریاحی، اسماعیل (1299 ـ 22 آبان 1389)

فیلمنامه نویس و کارگردان. او در تهران متولـد شـد و در رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران تحـصیل و فعالیـت هنـری را بـا بـازی در تئـاتر آغـاز کـرد. وی فیل...

ریاحی، محمدامین( 15 خرداد 1302 ـ 25 اردیبهشت 1388)

ادیب و مورخ. او در خوی متولد شـدو تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان جا به پایان رساند. در سال 1321 برای ادامه تحصیل راهـی تهران شد و پس از کسب دکترا...

ریاحی، نفیسه (4 خـرداد 1322 ـ 12 آبـان 1379)

 تـصویرگر، انیمـاتور و فیلمـساز. او در اسـتکهلم سوئد به دنیا آمد. در سال 1340 وارد مدرسه ای ست بورن انگلستان شد و  پس از یک سال تحـصیل در آن مدرسه به ...

ریاضی کرمانی، عباس (1286 ـ 14 اسفند 1367)

ریاضی دان و منجم. او در کرمان متولد شد. پس از طی تحصیلات ابتدایی در زادگـاهش، در دارالمعلمـین عـالی تهـران ادامـه تحـصیل داد و سـپس در دانشگاه سوربن ف...

ری پور، بهرام (مرداد 1315 ـ 7 دی 1375)

 فیلمساز، مترجم و محقق. او در تهران به دنیا آمـد . پـس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه وارد دانشگاه تهران شد و در رشته ادبیات فارسی فـارغ التحـصیل گردی...

رئوفی، گرشاسب (19 دی 1312 ـ 17 آذر 1386)

بازیگر. او در تهران متولد شـد و در سـال 1337 برای اولین بار در فیلم طوفان شهر ما (خاچیکیان) حضور پیدا کـرد. رئـوفی از سـال 1359 در تئـاتر پارش مشغول ف...

زابلی، پرویز (1296 - 1389)

 منبت کار. وی در تهران به دنیا آمد و پس از اتمام تحصیلات ابتـدایی وارد دارالفنون شد. از سا ل 1310 و همزمان با تحصیل در دوره متوسطه، در هنرستان عـالی ه...

زارع، مرتضی (1337 ـ 17 مرداد 1362)

فرمانده گردان حضرت قاسـم (ع)، (شـهید ). او در محلـه دولاب تهران دیده به جهان گشود و از کودکی به همراه پدرش در مساجد و مجالس مـذهبی حـضور داشت. او تحصی...

زاویه، محمدعلی (1291 ـ 11 تیر 1369)

تذهیب نگـار و نقـاش. او در تهـران متولـد شـد. پـس از تحصیلات ابتدایی، در سال 1308 وارد هنرسـتان صـنایع مـستظرفه گردیـد (کـه بعـد هـا هنرسـتان کمال الم...

زرافشان، اسماعیل (1307 ـ 20 آذر 1390)

عکاسی ورزشی. او در تهران متولد شد و از کودکی بـه عکاسی علاقه مند بود و از سال 1317 کار عکاسی را به عنوان شـاگرد عکاسـی آغـاز کـرد. او اولـین عکس خود ر...

زرعیان، سیروس (1310 – 7 اسفند 1379)

استاد دانشکده علوم دانشگاه تهران. او در لاهیجان دیـده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش و دوره دبیرستان را در رشت طـی نمـود. پـس از پذیرفته ...

زرگری، علی (1298 ـ 1366)

داروساز. او در رشت متولد شد. پس از اخـذ دیـپلم، در سـال 1320 مدرک لیسانس در رشته زیست شناسی و سپس در سال 1328 موفق به دریافت دکترای داروسـازی از دانشگ...

زریاب خویی، عباس (22 تیر 1298 ـ 14 بهمن 1373)

مورخ، ادیب، نسخه شناس، نویسنده و استاد دانشگاه. او در شهر خوی به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و دوره  اول دبیرستان را در زادگاهش گذراند و همزمان به تحصیل...

زرین پنجه، نصراﷲ (1285 ـ 25 آذر 1360)

نوازنده و آهنگساز. او در تهران متولد شد. بـا توجـه بـه علاقه ای که به موسیقی داشت در 13 سالگی نزد ربیع خان به آموزش تار مشغول گـشت و سـپس بـه خدمت موز...

زرین خط، حـسن (1273 ـ 1357)

خوشـنویس. او در تهـران متولـد شـد. از کـودکی بـه خطـاطی علاقه مند بود و در ده سالگی، از روی سنگ نبشته های اطراف رواق مسجد شاه تهران مشق می نوشـت . در ...

زرین کوب، حمید (اول فروردین 1315 ـ 25 مرداد 1366)

  استاد ادبیـات، نویـسنده و پژوهـشگر. او برادر عبدالحسین زرین کوب بود و در بروجرد زاده شد . تحصیلات مقدماتی را در زادگاه خود گذراند و بعد از آن وارد د...

زرین کوب، عبدالحسین (27 اسـفند 1301 ـ 24 شـهریور 1378)

 مـورخ، ادیـب، نویـسنده و اسـتاد دانشگاه. او در بروجرد به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش خواند و همزمان بـه تحصیل علوم دینی پرداخت. ...

زمانی، عباس (1297 ـ 4 مرداد 1352)

باستان شناس و استاد دانشگاه. او در گناباد خراسـان بـه دنیـا آمد. تحصیلات ابتدایی را در آنجا به پایان رساند و به سال 1315 گواهینامه ششم ابتدایی را دریا...

زند، ایرج (1329 ـ 23 آذر1385)

نقاش و مجسمه ساز. او در تهران به دنیا آمـد . پـس از طـی دوران ابتدایی و هنرستان، از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل گردید . در سال 1354 عازم فرانسه ش...

زندگانی، سیاوش (3 تیر 1321 ـ 2 اردیبهشت 1383)

آهنگساز و نوازنده ویولـون . او در آبـادان بـه دنیا آمد . از هفت سالگی با نواختن فلوت آشنا شد و سپس به ویولون روی آورد. زندگانی، با استعداد فراوانی که ...

زیرک زاده، احمد (15 اسفند 1286- 3 شهریور 1372)

فعال سیاسی. او فرزند حاج میرزا زیرک بود و در تهران به دنیا آمد. خانواده اش اصالتاً یزدی و چندی پیش از تولد او به تهران آمده بودند. وی تحصیلات ابتدایی ...

ژیان، رضا (1328 ـ 27 بهمن 1381)

بازیگر . او در تهران بـه دنیـا آمـد. فعالیـت هنـری را از دوران تحصیل و در خانه پیشاهنگی و کاخ جوانان آغاز کرد . پس از پایان دوره متوسطه و در سن بیست س...

ساربان نژاد، احمد (فروردین 1341 ـ 12 اسفند 1362)

فرمانده گردان قمر بنی هاشم (ع) (شـهید ). او در تهران متولد شد. کودکی را در مـساجد و مجـالس مـذهبی گذرانـد و در دوران انقـلاب اسـلامی حضوری فعال داشت. ...

سارنگ، بهرام (13 مهر 1330 ـ 18 شهریور 1391)

خواننده. او در شهرستان میانه متولد شد. از کودکی به واسطه برنامه گل های رادیو با موسیقی آشنا شد و از سیزده سالگی شـروع بـه نـواختن و یـولن کـرد . پانزد...

ساعد مراغه ای، محمد (1259ـ 10 آبـان 1352)

سیاسـتمدار و نخـست وزیـر ایـران. او در مراغـه یـا تفلیس به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مدرسه شـیخ الاسـلامی همـان شـهر و قفقـاز گذراند و ...

ساکی، علی محمد ( 1314 ـ 23 خرداد 1373)

 نویسنده و مترجم. او در خرم آباد متولد شد و در سال 1335 به شغل معلمی پرداخت و همزمان در رشته جامعه شناسی تحصیل کرد و در سال 1342 موفـق به دریافت مدرک ...

سالاری، ابوالقاسم 1302(- 27خرداد1388)

شاعر . او در شهر بافت از استان کرمان به دنیا آمـد. وی پس از طی دوران ابتدایی و متوسطه، در سال 1321 در وزارت کشور استخدام و در بخشداری بافـت به کار مشغ...

ساوه، عبدالحسین( 28 فروردین 1319-1379)

استاندار کرمان. وی درکرمان به دنیا آمد و تحـصیلات ابتدایی و متوسطه را درزادگاهش به پایان برد. سپس برای ادامه تحصیل به تهران آمد و پـس از اخـذ مدرک لیس...

ساهر، حبیب (اردیبهشت 1274 - 24 آذر 1364)

 شاعر و نویسنده. او در شهر تَرک میانه متولد شد و در کودکی به همراه خـانواده اش بـه تبریـز مهـاجرت کـرد. سـاهر در پـنج سـالگی پـدر خـود را در آشوب های ...

سپهبدی، انوشیروان (1267- 8 آبان 1360)

دولتمرد . او در تهران بـه دنیـا آمـد و پـس از گذرانـدن تحصیلات ابتدایی و متوسطه، به مدرسه علوم سیاسی رفت و به مدت چهـار سـال در آن مدرسـه بـه تحصیل پر...

ابوالفضل (15 خرداد 1352- 28 شهریور 1383)

شاعر بـسیجی. او در تهـران دیـده بـه جهـان گشود. در نوجوانی پدرش را در یک سانحه از دست داد و در کنار تحصیل به کارهایی در بنگاه تهیه و فروش قطعات اوراقی...

احمدعلی، سپهر (1267 ـ 1354)

ملقب به مورخ الدوله، نویسنده و فعال سیاسـی . او فرزنـد میـرزا تقی خان سپهر، مورخ عصر ناصرالدین شاه قاجار و نویسنده کتاب ناسخ التواریخ بـود و در تهـران...

کیوان، سپهر(7 تیر 1318 ــ 17 فروردین 1389)

 روزنامه نگار، گرافیست و ویراسـتار. او در شـیراز متولد شد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگـاهش بـه اتمـام رسـاند. سـپس وارد دانـشکده روزنامه نگار...

ستار زاده، عصمت (1290 ـ 3 مرداد 1372)

محقق و مترجم. او در تبریـز بـه دنیـا آمـد. تحـصیلات ابتدایی را در دارالمعلمات (دانش سرای مقدماتی دختران) آن شهر گذراند و در امتحـان کـلاس شـشم ادبی به...

ستاری، حسن (1330-23 اردیبهشت 1362)

ستوانیار خلبان هوانیروز (شهید). او در تهـران بـه دنیـا آمد و در سال 1351 با پایان یافتن تحصیلاتش به استخدام ارتش در آمـد. در سـال 1353 از دانـشکده افس...

ستاری، منصور (29 اردیبهشت 1327- 15 دی 1373)

سرلـشکر، خلبـان و فرمانـده نیـروی هـوایی(شهید). او در روستای ولی آباد ورامین به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در همان جا و متوسـطه را در روستای پوئینک ...

سجادی، ضیاءالدین (1298 ـ 3 مرداد 1375)

نویسنده. او در مشهد به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی، متوسطه و دانش سرای مقدماتی را در همان شهر گذراند و دیپلم ادبی دریافـت نمـود و از سـال 1316 به عنوان ...

سجادی نیاکی، میرحسن (1332-1360)

ستوان یکم هوانیروز (شـهید ). او در خـانواده ای مـذهبی در تهران به دنیا آمد و همزمان با تحصیل، به فراگیری علوم دینی نیـز پرداخـت. وی بـه دلیـل عـشق و ع...

سجادی هزاوه ای، سیدابوالفضل (1333 ـ 10 فروردین 1388)

مؤسس و مـدیرعامل شـرکت کرمـان خودرو. او دارای مدرک کارشناسی ریاضیات بود. پس از پیروزی انقلاب اسـلامی در کمیتـه انقـلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان، سازمان ...

سحاب، عباس ( 1300 ـ 14 فروردین 1379)

بنیانگذار نقشه نگاری نوین در ایران. او فرزند ابوالقاسم سحاب بود و در روستای فم تفرش متولد شد. چهار ساله بود که راهی مکتب شد و سه سال بعـد بـه دبستان ر...

سحابی، مهدی( 17 بهمن 1312 ـــ 18 آبـان 1388)

متـرجم و نقـاش. او در قـزوین بـه دنیـا آمـد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران به پایان برد و پس از اخد دیپلم ریاضـی بـرای تحـصیل در رشته نقاشی وار...

سخایی، شاهرخ (1332- 3 فروردین 1387)

عکاس و بازیگر سینما. او در تهران متولد شـد و نیـز در سال 1360 در دوره عکاسی و طراحی انستیتو دنور آمریکا فارغ التحصیل گردید و او در رشته های اقتصاد در ...

سرافراز، جواد( 15 مهر 1332 ــ 7 تیر 1360)

مسئول روابط عمومی ایـز ایـران و مـدیر آمـوزش و سرپرست منطقه 11 حزب جمهوری اسلامی (شهید). او در تهران و در خانواده ای روحانی متولد شد. پدرش حجت الاسلام...

سربلوکی، محمدنبی (1323 ـ 10 شهریور 1388)

 استاد دانـشگاه، بیوشیمی ست، و فیزیکـدان. او درکاشان به دنیا آمد. تحـصیلات ابتـدایی و متوسـطه را در همـان جـا گذرانـد. در سـال 1345، مـدرک کارشناسی خو...

سرحدی، جواد ( 7 اسفند 1317 ـ 7 تیر 1360)

مـدیرعامل سـازمان شـهر و روسـتا و عـضو حـزب جمهوری اسلامی (شهید). او در سنقر از توابع کرمانشاه دیده به جهان گشود. دوره ابتدایی و قـسمتی از متوسطه را د...

سرشار، حسین ( 1310 26 اسفند 1374)

خواننده اپرا و بازیگر. او در تهران متولد شـد و در رشـته آواز موفق به اخذ دیپلم از هنرستان عالی موسیقی گردید. سپس در سال 1337 جهت ادامه تحصیل عازم ایتا...

سرمدی، عباس ( 1318 19 آبان 1385)

نویسنده و شاعر. او در گلپایگان به دنیا آمد. پـس از پایـان تحصیلات ابتدایی و متوسطه راهی تهران شد و تحصیلات دانشگاهی را در رشـته هـای روانشناسـی، ادبیا...

سروری، نبی اﷲ ( 1312 6 تیر 1381)

کشتی گیر. او در باکو متولد شد و در هفت سالگی به همـراه خانواده اش به تهران آمد. اولین تمرینات ورزش کشتی را در باشگاه نیرو و جـوان شـروع کـرد. در چهارد...

سرهنگی، محمدرضا (1334 ـ 31 خرداد 1383)

نویسنده و تهیه کننده. او در نیـشابور بـه دنیـا آمـد. فعالیت هنری خود را در بیست و پنج سالگی با نوشتن داستان های کوتاه آغاز کرد. سپس وارد عرصه سینما و ...

سعدی افشار (1313 ـ 30 فروردین 1392)

بازیگر روحوضی و سیاه باز. او تا سال ششم ابتـدایی بـه تحصیل پرداخت و در سیزده سالگی اولین سیاه بازی اش را تجربه کرد . بعد از مدتی بـه بنگـاه آقـای شایا...

سعیدی، رضا (15 اسفند 1338 ـ 20 آذر 1384)

بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون. او در مشهد متولـد شد و بازیگری را از اوایل دهه پنجاه آغاز کرد. از فعالیت های هنری او میتوان به : نمایش های ظهـور دلبرا...

سعیدی، عباس (1319 ـ 17 بهمن 1384)

دوبلور و گوینده. او در گرمـسار متولـد شـد. فعالیـت در رشته دوبله را در اوایل دهه 40 تحت نظـر احمـد رسـول زاده آغـاز نمـود. در بـسیاری از فـیلم هـا و ا...

سعیدی سیرجانی، علی اکبـر (20 آذر 1310ــ 4 آذر 1373)

روزنامـه نگـار، ادیـب و نویـسنده. او در سیرجان به دنیا آمد. بعد از گذراندن دوره ابتدایی و اول متوسطه، وارد دانش سرای مقدماتی کرمان شـد و در سال 1330 د...

سلامت بخش، اسماعیل (1335 ـ 20 آذر 1357)

گروهبان دوم (شهید). او در ارومیه به دنیا آمد. پس از اعزام به خدمت سربازی و گذراندن دوره آموزشگاه گروهبانی، به گردان توپخانه پادگـان لـویزان منتقل گردی...

سلطانی، غلامرضا (1322 ـ اسفند 1364)

 نماینده مجلس. او در اشتهارد از توابع کرج بـه دنیـا آمـد. یازده ساله بود که وارد مدرسه علمیه زادگاهش شـد و بـه مـدت دو سـال بـه فراگیـری علـوم دینـی پ...

سلطانی طباطبایی، سید محمدباقر (1291 ـ 31 خرداد 1376)

فقیه اصولی و مدرس. او در خانواده ای روحانی در بروجرد متولد شد. وی با آیت اﷲ سیدحسین بروجردی و آیـت اﷲ صـدر نـسبت خـانوادگی داشت و سید احمد خمینی داماد...

سلماسی، محمدجعفر (31 شهریور 1294- 11 بهمن 1378)

وزنه بردار و ملقب به پدر وزنه بـرداری ایران. او در شهرکاظمین عراق به دنیا آمـد. از کـودکی بـه ورزش هـا ی ژیمناسـتیک و وزنـه بـرداری علاقه مند بود و ور...

سلمان طرقی، مرتضی (تیـر 1335- 7 اسـفند 1362)

فرمانـده تیـپ 10 سیدالـشهداء (شـهید ). او در تهران دیده به جهان گشود. تحصیلاتش را تا مقطع دیپلم نقشه کـشی سـاختمان ادامـه داد. سـپس بـه خدمت سربازی رف...

سلمانیان، فرید ( 11 اردیبهشت 1336 ـ 6 مرداد 1390)

کارشناس موسیقی. او در فسا دیده به جهـان گشود و تحصیلات خود را تا مقطع دبیرستان در همان شهر گذراند. در سال 1354 در دانشکده علـوم اجتماعی دانشگاه تهران ...

سلیمانی ، پروین (24 خرداد 1301 ــ 11 خرداد 1388)

بـازیگر تئـاتر، تلویزیـون، سـینما و گوینـده رادیو. او در تهران متولد شد و تحصیلات خود را تا مقطع سیکل ادامه داد. فعالیت هنـری او از سـال1323 با اجرا د...

سلیمانی، سعید (فـروردین 1338 ـ 19 دی 1384)

معـاون عملیـات نیـروی زمینـی سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی (شهید). او در یکی ازمحلات جنوب تهران دیده به جهان گشود. پس از دوره ابتـدایی و همزمان با گذر...

سلیمانی، مختار (1338 ـ 27 اسفند 1362)

از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (شهید). او در منطقه شادآباد تهران دوران کودکی و تحصیلاتش را گذراند. فعالیت های سیاسی را از آغاز جـوانی در سال...

سلیمی جهرمی، علی اکبر (30 آذر 1317- 7 تیر 1360)

دبیرکـل سـازمان امـور اداری و اسـتخدامی کشور (شهید). او در جهرم متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در همان شهر گذرانـد و بـرای ادامه تحصیل به دانش ...

سلیمی نمین، محمدحسین (8 دی 1323 ـ 3 دی 1386)

استاد و رئیس دانشگاه و بنیانگذار نـوآوری نظام یافته. او در تبریز به دنیا آمد و چند سال بعد همراه خانواده به سبزوار و سپس به مـشهد رفـت و در همان جا در...

سـمرقندی، غلامرضـا (25 بهمـن 1308 ـ 18 اردیبهـشت 1361)

روحـانی مبـارز (شـهید). او در خانواده ای روحانی در نیشابور متولد شد و پس از آموزش ابتدایی نزد پـدرش، در سـیزده سـالگی در مدرسه عباسقلی خان مشهد به فرا...

صفحه 8 از 11نخست   قبلي   2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  بعدي   آخرين