پرش به محتوای اصلی
11/06/1400 - چهارشنبه 6 بهمن 1400
سوالات شرعی خود را در مورد متوفی و احکام مربوط به آن را با کارشناس مذهبی این سازمان مطرح فرمائید.
در اسرع وقت به آن پاسخ خواهیم داد.