پرش به محتوای اصلی
11/28/2020 - شنبه 8 آذر 1399
سوالات شرعی خود را در مورد متوفی و احکام مربوط به آن را با کارشناس مذهبی این سازمان مطرح فرمائید.
در اسرع وقت به آن پاسخ خواهیم داد.