یوسف بیک، محسن (5 خرداد 1319ـ 16 بهمن 1389)

1398/11/16 2939 هنرمندان و نام آوران, بهمن ماه rating
image

بازیگر تئاتر و تلویزیون. او در تهـران متولـدشد. در دهه 60 در چند تله تئاتر بازی کرد و در برنامه تلویزیونی هشیار و بیدار که از پربیننـده تـرین برنامه های ویژه کودک و نوجوان در دوره جنگ تحمیلی محسوب مـیشـد در کنـار علیرضـا خمـسه حضور داشت. یوسف بیک در فیلمهای مـدرک جـرم (حقـانی پرسـت ، 1364)؛ مأموریـت (زنـدباف،1365)؛ و در انتظار شیطان (صفایی، 1366) نیز شرکت داشت.

بازیگر تئاتر و تلویزیون. او در تهـران متولـدشد. در دهه 60 در چند تله تئاتر بازی کرد و در برنامه تلویزیونی هشیار و بیدار که از پربیننـده تـرین برنامه های ویژه کودک و نوجوان در دوره جنگ تحمیلی محسوب مـیشـد در کنـار علیرضـا خمـسه حضور داشت . یوسف بیک در فیلمهای مـدرک جـرم (حقـانی پرسـت ، 1364)؛مأموریـت (زنـدباف،1365)؛ و در انتظار شیطان (صفایی، 1366) نیز شرکت داشت. وی در سالهای بعد به دلیـل بیمـاری نتوانست به صورت جدی فعالیت هنری خود را ادامه دهد.

محسن یوسف بیک در 70 سالگی بر اثر سکته مغزی در آسایشگاهی در نزدیکی کرج درگذشت.

محل دفن: قطعه 88 / ردیف 158 / شماره 28


منابع:

http://www.fardanews.com http://www.fa.wikipedia.org http://www.hamshahrionline.ir http://www.iranianactors.ir http://www.sourehcinema.com

http://www.tabnak.ir http://www.khabaronline.ir
فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضیه هـدایت و شـهره دریـایی؛ بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.