یگانه، بهادر (1301 ـ 1363)

1396/12/22 497 هنرمندان و نام آوران, نامشخص rating
شاعر. او در قزوین به دنیـا آمـد. پـس از اتمـام تحـصیلات ابتـدایی و متوسطه و اخذ دیپلم، به استخدام وزارت کشور درآمد و چندی بعد برای ادامه تحصیل وارد دانشکده حقوق شد . لیکن پس از فارغ التحصیلی از آن دانشکده، به ادبیات روی آورد و تحصیل در ایـن رشـته را تا اخد مدرک دکترای ادبیات ادامه داد.  یگانه که کارمند استانداری فارس بود در سال 1343 به تهران مهاجرت کرد. پس از این نقل مکان، بـه برنامه گلهای رادیو راه یافت و به عنوان ترانه سرا با شورای موسیقی رادیو به همکاری پرداخـت و این همکاری تا سال 1357 ادامه یافت.  وی هم چنین مقدمه ای بر دیوان علی اشتری متخلص به فرهاد نگاشت.  بهادر یگانه در 62 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. 
 

شاعر. او در قزوین به دنیـا آمـد. پـس از اتمـام تحـصیلات ابتـدایی و متوسطه و اخذ دیپلم، به استخدام وزارت کشور درآمد و چندی بعد برای ادامه تحصیل وارد دانشکده حقوق شد . لیکن پس از فارغ التحصیلی از آن دانشکده، به ادبیات روی آورد و تحصیل در ایـن رشـته را تا اخد مدرک دکترای ادبیات ادامه داد.  یگانه که کارمند استانداری فارس بود در سال 1343 به تهران مهاجرت کرد. پس از این نقل مکان، بـه برنامه گلهای رادیو راه یافت و به عنوان ترانه سرا با شورای موسیقی رادیو به همکاری پرداخـت و این همکاری تا سال 1357 ادامه یافت.  وی هم چنین مقدمه ای بر دیوان علی اشتری متخلص به فرهاد نگاشت.  بهادر یگانه در 62 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. 

محل دفن: قطعه 18 / ردیف 79 / شماره 18 

منابع: 

 http://www.nlai.ir http://www.rasekhoon.net

صبور، داریوش. فرهنگ شاعران و نویسندگان معاصر سخن. با نظارت حسن انوری. تهران: سـخن،1387.

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. به کوشش مرضیه هدایت و شهره دریایی؛ بـا همکـاری راضـیه رحیمی پور و مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1382. 

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.