چمران، مصطفی (1311 ـ 31 خرداد 1360)

1399/3/31 969 دوازده اسطوره انقلاب اسلامی, خرداد ماه rating
image

از فعـالان سیاسـی ـ مـذهبی و  و زیـر دفـاع جمهـوری اسلامی ایران (شهید). او در محله سرپولک تهران متولد شد. دوران ابتدایی را در مدرسـه انتـصاریه و متوسطه را در دارالفنون و  البرز طی کرد. در سال 1332 در رشـته الکترومکانیـک وارد دانـشکده فنـی دانشگاه تهران شد. وی در دوران تحصیل همیشه شاگرد اول بود،  از اینرو با بـورس دانـشگاه  بـرای ادامه تحصیل به امریکا رفت و  فوق لیسانس الکتریسیته را از دانشگاه تگزاس و  دکتری فیزیک پلاسما و الکترونیک را از دانشگاه برکلی کسب کرد و  در مؤسسه پژوهشی بـزرگ امریکـایی بـل  اسـتخدام گردید.

از فعـالان سیاسـی ـ مـذهبی و  و زیـر دفـاع جمهـوری اسلامی ایران (شهید). او در محله سرپولک تهران متولد شد. دوران ابتدایی را در مدرسـه انتـصاریه و متوسطه را در دارالفنون و  البرز طی کرد. در سال 1332 در رشـته الکترومکانیـک وارد دانـشکده فنـی دانشگاه تهران شد. وی در دوران تحصیل همیشه شاگرد اول بود،  از اینرو با بـورس دانـشگاه  بـرای ادامه تحصیل به امریکا رفت و  فوق لیسانس الکتریسیته را از دانشگاه تگزاس و  دکتری فیزیک پلاسما و الکترونیک را از دانشگاه برکلی کسب کرد و  در مؤسسه پژوهشی بـزرگ امریکـایی بـل  اسـتخدام گردید.

وی از ارادتمندان و  شاگردان درس تفسیر قرآن   آیت اﷲ طالقانی در مسجد هدایت تهران و  از اعـضای فعال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بود و  در مبارزات سیاسـی ملـی شـدن صـنعت نفـت شرکت داشت . چمران علاوه بر تأسیس شاخه نهضت آزادی ایران در خارج از کـشور،  از مؤسـسان انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در امریکا نیز بود. پس از قیام 15 خرداد سال 1342،  چمران و  دیگر اعضای اصلی شاخه نهضت آزادی ایران در خارج از کشور تـصمیم گرفتنـد بـا تـشکیل پایگـاهی در کشورهای الجزایر و  مصر گروهی از اعضا را برای آموزش مبارزه مسلحانه به این کشورها اعزام کنند.

از اینرو در سال 1343 نخستین هیئت را با عنوان سازمان مخصوص اتحاد و  عمـل  (سـماع ) راهـی مصر کرد. 

چمران در سال 1350 پس از دعوت امام موسی صدر به لبنان رفت و  در کنار ایشان بـه فعالیـتهـای فرهنگی و  چریکی پرداخت و  مدیریت مدرسه صنعتی جبـل عامـل را پـذیرفت. در ضـمن جمعیـت حرکه المحرومین و  پس از آن سازمان  امل را پایه گذاری کرد که با پیـروزی انقـلاب اسـلامی بـه همراه تعدادی از اعضای آن به ایران بازگشت. 

در آشوبها و  ناآرامیهایی که در نخستین ماههای پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسـط گـروههـای ضد انقلاب در کردستان پدید آمد،  وی بدانجا رفت و  با کمک نیروهای سپاه و  ارتش در پاکسازی آن مناطق نقش مؤثری ایفا کرد. 

چمران در اولین دوره مجلس شورای اسلامی به نمایندگی مردم تهران انتخـاب شـد. اوج شـهرت دکتـر چمران و  رشادت مثال زدنی او در و اقعه خونین پاوه بود،  که پس از آن از سوی امام خمینی (ره) به سمت وزارت دفاع منصوب گردید. با آغاز جنگ تحمیلی به همراه آیت اﷲ خامنه ای ستاد جنگهای نـامنظم را بنیان نهاد و  به مقابله با تهاجم نیروهای بعثی پرداخت و  چند بار نیز به سختی مجروح شد. وی سـرانجام سوسنگرد و   تپه های  اﷲاکبر را از تصرف قوای دشمن خارج کرد. از دکتر چمران نوشته هایی از جمله: خدا بود و  دیگر هیچ نبود و  علی زیباترین سروده هستی به چاپ رسیده است. 

مصطفی چمران پس از اجرایی کردن طرح تسخیر دهلاویه در 50 سالگی هنگامی کـه در خـط مقـدم جبهه بود بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سرش به شهادت رسید. در پیامی کـه امـام خمینـی (ره) بـه مناسبت شهادت وی صادر کرد،  از چمران با عنوان سردار پرافتخار اسلام و  مجاهد بیدار و  متعهد راه تعالی و  جنگجوی پرهیزکار و  متعهد یاد کرد. 

محل دفن: قطعه 24 / ردیف 71 / شماره 525 

منابع

http://www.ashoora.ir    http://www.chamran.org   http://www.fa.wikipedia.org   http://www.hamshahrionline.ir

ـ فرهنگ نامه نام آوران. تهران: طلایی،  1391. 

ـفهرست مستند اسامی مشاهیر و  مؤلفان. به کوشش مرضـیه هـدایت و  شـهره دریـایی؛  بـا همکـاری راضیه رحیمی پور و  مریم حاتمی. تهران: سازمان اسناد و  کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،  1382.

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.